“Злоначинающих спини…” – Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка – Тарас Шевченко (1814-1861) – Література українського романтизму – Нова українська література

* * *

Злоначинающих спини,

У пута кутії не куй,

В склепи глибокі не муруй.

А доброзиждущим рукам

І покажи, і поможи,

Святую силу ниспошли.

А чистих серцем? Коло їх

Постави ангели свої

І чистоту їх соблюди.

А всім нам вкупі на землі

Єдиномисліє подай

І братолюбіє пошли.

1860

Аналізуємо художній твір

1. Що таке молитва? До кого вона має бути адресована?

2. Чи згодні ви з тим, що молитва і поезія мають багато спільного? Поясніть свою думку.

3. Що, на вашу думку, спонукало Т. Шевченка виразити свої молитовні прохання в поетичній формі?

4. Чому поет закликає не карати “злоначинающих”?

5. Що просить автор для добротворців та “чистих серцем”?

6. До яких ідеалів прагне автор?

7. Чи можна назвати прохання поета егоїстичними? Чому ви так вважаєте?

ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Читачі знають Т. Шевченка як талановитого художника, драматурга й прозаїка, але все-таки найбільше цінують його поезію.

Як відзначив Максим Рильський, “Тарас Шевченко увійшов в історію нашої і світової літератури як поет – і як поет здобув собі безсмертя”. Розглянуті в підручнику твори становлять лише невелику частину літературної спадщини Т. Шевченка, але й вони показують, наскільки масштабними й різноплановими є його здобутки.

Згадаймо лише основні досягнення поета.

– Уславив волелюбні традиції українського козацтва в посланні “До Основ’яненка”.

– Викрив і висміяв політику Російської імперії в поемі “Сон”.

– Засудив загарбницькі колоніальні війни в поемі “Кавказ”.

– Визначив шлях українців до морального очищення й визволення в посланні “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”.

– Усебічно осмислив тему жіночої долі, уславив святість материнства в поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія”.

– Виступив непримиренним противником кріпацтва, розкрив народні уявлення про щастя (“На панщині пшеницю жала…”, “Росли укупочці, зросли…”).

– Створив високохудожні зразки ліричної медитації (“Доля”, “Муза”, “Слава”).

– Майстерно використав викривальні можливості біблійних псалмів і пророцтв для засудження соціальної несправедливості та утвердження моральних ідеалів (“Псалми Давидові”, “Ісаія. Глава 35”).

– Надав українському слову якісно нового звучання. Завершив процес формування літературної мови, розпочатий Іваном Котляревським, Григорієм Квіткою-Основ’яненком, поетами-романтиками.

– Підніс українську літературу до рівня розвинених європейських літератур, визначив на багато десятиліть уперед основний напрям її розвитку.

Творчість Т. Шевченка має світове значення. Вона по праву належить до кращих культурних надбань людства. Учені не раз порівнювали поета з такими визначними митцями, як Міцкевич, Пушкін, Байрон, Гейне, Гюго. Завдяки Шевченкові світова література збагатилася новим поглядом на життя простої людини. Сьогодні поезія Т. Шевченка перекладена більшістю мов світу, а його “Кобзар” привертає увагу шанувальників слова як визнана літературна класика світового рівня.

Значення Т. Шевченка не вичерпується лише мистецьким виміром його особистості. Він став одним із творців української нації. Юрій Луцький у зв’язку з цим писав: “Творчість Шевченка становить чіткий вододіл у розвитку ідей. Шевченкові поетичні твори висловлюють національну самосвідомість у таких категоричних термінах, до яких ніхто раніше не звертався. Якщо під націоналізмом розуміти обстоювання основних людських прав (соціальних, національних, культурних і мовних), тоді Шевченко справді націоналіст. Його вимоги соціальної справедливості й національного самовияву по суті являли собою декларацію незалежності”. Для багатьох поколінь українців поет був і залишається справжнім національним пророком, символом високих духовних можливостей української людини.

Готуємо проект

1. Розробіть мультимедійну презентацію на тему “Живопис Тараса Шевченка”.

Виявляємо творчі здібності

2. Підготуйте усну доповідь “Актуальність Шевченкового слова”.

3. Підсумуйте свої знання про творчий шлях Т. Шевченка. Виділіть у його творчості періоди, запишіть основні твори, що належать до цих періодів.

Порівнюємо твори різних видів мистецтва

4. На с. 163 і 173 підручника розгляньте мурали, присвячені Т. Шевченкові. За допомогою мережі Інтернет з’ясуйте, що таке мурал. Про що свідчить зображення поета на таких картинах? Якою є роль Т. Шевченка в піднесенні національної гідності в наш час?

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

Щоб перевірити свої знання, пройдіть тест 3 в розділі “Нова українська література” на сайті interactive. ranok. com. ua.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

“Злоначинающих спини…” – Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка – Тарас Шевченко (1814-1861) – Література українського романтизму – Нова українська література