ЗИМОВИЙ ЕТЮД – ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ (1936-1973) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік

Трішки туману і трішки інею,

Неба льодинку холодну –

На шлях…

Вечір, мов казка, над Україною

Казка, як вечір,

Аж синьо в очах…

Там, за тополями,

За огорожами,

Де місто тікає на піч в степи –

Все запорошене,

Все насторожене,

Вся Україна заслухалась і не спить…

А. Куїнджі. Зима. 1880-1895 рр.

Зауважте!

Етюд (З фр. вправи, вивчення) – невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру.

1. Вірш “Зимовий етюд” належить до

А епосу

Б драми

В лірики

Г ліро-епосу

2. “Заслухалась” і “не спить” у вірші “Зимовий етюд”

А казка

Б тополя

В Україна

Г льодинка

3. Установіть відповідність.

Художній засіб

Приклад

1 епітет

2 інверсія

3 порівняння

4 персоніфікація

А Станьмо ось тут навшпиньки

Спокій їх берегти.

Б Там, за тополями, за огорожами,

Де місто тікає на ніч в степи….

В Вечір, мов казка, над Україною

Казка, як вечір….

Г Може, не зможу батьком –

Стану їм старшим братом….

Д Треба в житті любити гаряче і багато:

Сонце, дощі зернисті….

4. Яким ви побачили В Підпалого, коли прочитали короткі відомості з його дитинства?

5. Прочитайте ті рядки вірша “Бачиш: між трав зелених…”, які вас найбільше зворушили.

6. Серед художніх образів – трави зелені, сонце, дощі зернисті – виділяється й образ дороги в пилу. Невже й запилену дорогу треба любити? Що символізує цей образ?

7. Чого навчає вірш В Підпалого “Бачиш: між трав зелених…”?

8. До якого виду лірики належить вірш “Зимовий етюд”? Аргументуйте свою думку.

9. Опрацювавши в рубриці Зауважте! визначення терміна “етюд”, доведіть, що вірш “Зимовий етюд” належить до цього жанру.

10. Визначте мотиви вірша “Зимовий етюд”.

11. Чи згодні ви з твердженням ліричного героя (“Бачиш: між трав зелених…”), що бути байдужим – це гріх? Аргументуйте свою думку.

12. Словесно намалюйте пейзаж, який ви побачили в “Зимовому етюді”.

Заповніть літературний паспорт вірша “Бачиш: між трав зелених…”

Із сучасної української поезії (кінця XX – початку XXI ст.)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗИМОВИЙ ЕТЮД – ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ (1936-1973) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік