ЖОВТЕНЬ ЖОВТІ ЖОЛУДІ – Анатолій МОЙСІЄНКО (нар. 1948 р.) – ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Жовтень жовті жолуді

На базар несе,

Пише осінь охрою1

Золоте есе2.

Листопадом, бабиним літом

Набиває вітер

Золотим кисет3,

Злотом люльку креше,

Золоті пожежі

Попасом пасе.

Сонце – обережне –

Золотими клешнями –

В золоту Родощ4,

Золотим пожежником

Походжає дощ.

1 Охра – яскраво-жовта фарба.

2 Есе, есей – літературний жанр художньо-публіцистичного характеру, у якому автор дає власні оцінки якомусь явищу чи події.

3 Кисет – торбинка для тютюну.

4 Родощ, Родоща – тут: назва урочища; в переносному значенні – щось рідне й знайоме.

Діалог із текстом

1. Про яку пору року йдеться у вірші Анатолія Мойсієнка? Як ви про це здогадалися?

2. Якою ви уявляєте кольорову гаму поезії? Яка барва домінує у вірші?

3. Перелічіть природні стихії і пори року, яким автор надає здатності чинити, як це притаманно людям. Доведіть, що ці образи метафоричні.

4. Чому, читаючи вірш, ми сприймаємо осінній пейзаж не як статичний (нерухомий), а як динамічний? 5. Випишіть художні засоби, які відіграють особливу роль у поезії.

6. Визначте, до якого виду лірики належить вірш.

7. Аргументовано доведіть чи спростуйте твердження, що поезія Анатолія Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді…” є верлібром.

8. У першому рядку вірша Анатолія Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді…” звук [ж], який автор зумисно вживає кілька разів підряд, відтворює шерхіт сухого листя, що падає з дерев восени, а надалі звук [з] створює ефект дзвінкості, прозорості, кришталевості. Які ще приголосні звуки в цьому вірші створюють алітерацію? Чому ви так думаєте?

Для увиразнення звучання автор подеколи використовує не приголосні, а голосні звуки, й такий стилістичний прийом називають асонансом.

Алітерація – це повторення в поезіях (рідше – в прозі) однакових приголосних звуків, які відтворюють різні образи: шерхіт листя, плюскіт річки тощо.

Асонанс – повторення голосних звуків у одному рядку чи в одній строфі поезії для створення певної звукової гами.

Олег Щербаков. Багряна осінь (1980)

У вірші Анатолія Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді…” майже в усіх рядках домінує голосний звук [о], який передає і пориви вітру, й звуки дощу, й неквапливість подій, які постають в уяві читача в момент прочитання цього вірша.

Діалоги текстів

1. Пригадайте вірш В. Сосюри “Осінь”, який ви читали й аналізували раніше, й зіставте образ осені в цьому вірші з відповідним образом такої ж пори року в поезії Анатолія Мойсієнка.

2. Зіставте і порівняйте осінь у віршах А. Мойсієнка і В. Сосюри з цією ж порою року на картині сучасного українського художника Олега Щербакова (нар. 1963 р.) “Багряна осінь”. Як ви вважаєте, малювання словами в художніх творах чи фарбами на полотні більш ефективно впливає на людей? Свою думку належно аргументуйте.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ЖОВТЕНЬ ЖОВТІ ЖОЛУДІ – Анатолій МОЙСІЄНКО (нар. 1948 р.) – ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (кінець ХХ – початок ХХІ століття)