Жива і тепла мова творів Степана Жупанина – СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Матеріал уроків. “Степан Жупанин” (про нього). Степан Жупанин “Оленчині вишивки”, “Сім вітрів”.

Мета. Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом С. Жупанина; навчати розуміти вірші поета, відчувати красу, розуміти, сприймати виховний зміст творів; удосконалювати уміння робити висновки з прочитаного, добирати риму.

Обладнання. Портрет С. Жупанина, збірки творів для дітей.

Хід уроків

І. Удосконалення читацьких навичок.

1. Вправа, що сприяє формуванню швидкої реакції на слово.

Гра “Хто це? Що це?”.

Учитель називає ряд прикметників, а учні добирають до них іменники.

Фруктовий, квітучий, зелений – … (Сад).

Весняний, сонячний, теплий – … (День).

Яскраве, тепле, пекуче – … (Сонце).

Холодний, сильний, пронизливий – … (Вітер).

2. Розпитування.

За таблицею № 3 (додаток 3) стовпчик 1 з голосним [о]. На прикладі першого стовпчика вчитель показує зразок читання: Шко, шко, фто; шко, фто, дмо; шко, фто, дмо, цко і т. д.

Аналогічно учні читають ще стовпчик 2 з голосним [и], стовпчик 3 з голосним [у].

3. Відгадування загадки. Вправа для розвитку мовної догадки.

– Прочитайте загадку, подумки вставляючи пропущені букви.

То пр_ма, т_ рі_на, то крут_, (То пряма, то рівна, то крута,

Пов_де теб_ по вс_х с_ітах. Поведе тебе по всіх світах.

По_инається з поро_а Починається з порога

Без_інечна ця… (Дорога). Безкінечна ця…)

С. Жупанин

– Доберіть синоніми до слова-відгадки.

4. Читання слів “на хвильках”.

– Подивимось, до кого в гості заведе нас оця хвиляста дорога. “Ідемо” – читаємо за стрілкою-дороговказом.

– Сьогодні ми ознайомимося із життєвим і творчим шляхом чудового письменника, автора загадки, яку читали, Степана Жупанина.

II. Ознайомлення із життєвим і творчим шляхом С. Жупанина.

1. Розповідь учителя.

– Наша незвичайна дорога завела нас між високі гори, що рясно вкриті шовковими травами, на берег річки Синявки, що на Закарпатті. Тут знайшло собі притулок місто Іршава. Тут, у багатодітній селянській сім’ї народився син Степан, якому судилося стати відомим дитячим поетом.

У школі Степан був найкращим учнем. Потім було навчання в Ужгородському університеті, вчителював у сільській і міській школах.

2. Читання статті “Степан Жупанин” (про нього).

Учні читають статтю вголос (“ланцюжком”). Потім дають відповіді на запитання.

– Де народився поет? Ким працював?

– Які за жанром твори поета?

3. Читання деформованого тексту.

– Доповнити свої знання про поета ви зможете, прочитавши деформований текст.

РеСед гойо рітвов мачило мовоскорок, клизачок, шонихвірва овіпоньда, що вмістилися у 25 розбік.

НадПо тсо зіпоей паЖунани стила няпісми і вінагь йшвили реокмюо гоюкни.

III. Опрацювання вірша С. Жупанина “Оленчині вишивки”.

1. Виразне читання вірша вчителем.

– Про кого вірш? Що дізналися про Оленку?

2. Словникова робота.

Пояснення значень слів.

– Прочитайте у правій колонці (на дошці) тлумачення, доберіть до них відповідні слова із лівої колонки.

Рукодільниця – чиста, світла парадна кімната в будинку.

Тішиться – скупчення квітів на одній гілці.

Світлиця – радіє.

Китиці – та, що виготовляє якісь вироби, речі ручним способом.

3. Повторне читання вірша (вголос).

– Що вишила дівчинка?

4. Аналіз змісту вірша.

– З чого видно, що Оленка – вправна, завзята рукодільниця?

– Що вона зображає на своїх вишивках? Прочитайте.

– Кого найбільше дівчинка радує?

– Знайдіть у вірші порівняння. Що вони підкреслюють?

– Прочитайте вирази, вжиті у переносному значенні. Що вони означають у вірші?

– Поміркуйте, що у вірші означають слова Барвограй і Дивосвіт.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Дочитайте рядок до кінця”.

Б) Знайдіть рими, доберіть свої.

Мала (Вишила, подала), весна (Ясна), вишеньках (Вишивках), дивосвіт (Слід), збирай (Барвограй).

6. Робота з ілюстрацією.

– Розгляньте малюнок до вірша. Розкажіть, якою зображено Оленку, її світлицю.

– Що б ви змінили на малюнку? Що б ще додали?

7. Виразне читання вірша.

IV. Опрацювання вірша С. Жупанина “Сім вітрів”.

1. Словникова робота.

Читання колонок слів за вчителем “буксиром”.

У сад був

У кузні сіяв

З ферми линув

В ланці косив

У пекарні зібрав

В ораницю завітав

На комбайні гостював

2. Самостійне читання вірша учнями (мовчки).

– Що видалося вам у вірші незвичним?

3. Читання вірша вголос, по строфах.

– Де побував кожен із вітрів?

– Чому цих сім вітрів поет називає братами?

– Що у них спільного?

– Який вітер вам сподобався найбільше? Чим?

4. Вправи па розвиток швидкості читання.

А) Вибіркове читання.

– Прочитайте про вітри, номери яких є непарними числами, а тоді – парними.

Б) Знайдіть і прочитайте вирази, вжиті у переносному значенні.

В) Знайдіть і прочитайте, що із зображеного у вірші ви могли б сприйняти зором, що – відчути слухом, а що – нюхом.

5. Мовно-логічне завдання.

– З’єднавши слова II і І колонок (із словникової роботи), продовжіть речення. (Учитель називає номер вітру, а діти з’єднують дієслово з відповідним іменником. Наприклад: “Перший… був у кузні”, “Другий… косив на комбайні” і т. д.)

6. Творче завдання (робота у групах).

1 група. Закінчити вірш про восьмий вірш (с. 113).

З восьмим вітерцем крилатим

Полетів я мандрувати.

____________________________________ гори,

____________________________________ море.

2 група. Закінчити вірш про дев’ятий вірш.

Дев’ятий вітер-мандрівець,

Веселун і пустунець,

__________________________________ у клас,

__________________________________ нас.

7. Робота в зошиті (с. 46).

V. Підсумок уроків.

– Що ви запам’ятали про Степана Жупанина? Скільки книжок для дітей він видав? Про що пише поет у своїх творах? Які твори за жанром зустрічаються у його творчому доробку?

– Який із прочитаних творів вам сподобався? Чим?

– Понад три десятиліття Степан Жупанин залишається вірним вам, наймолодшим читачам. А це означає, що в Країні Дитинства він прописався назавжди.

УРОК 71. Урок позакласного читання
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Жива і тепла мова творів Степана Жупанина – СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ