ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РАЙНЕРА МАРІЇ РІЛЬКЕ. СИНТЕТИЧНИЙ ВИЯВ НОВІТНІХ ТЕЧІЙ І ТЕНДЕНЦІЙ В ПОЕЗІЇ ПОЕТА. РІЛЬКЕ І УКРАЇНА – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модерністську літературу; знання про життя та творчість Р. М. Рільке; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: любов до рідної землі; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: символізм, філософська лірика, жанр “вірша-речі”, міфологізм лірики.

Обладнання: портрет Р. М. Рільке, видання його творів, навчальні таблиці, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Він є тутешній? О ні,- двох держав

Розмахом духу свого він сягає.

Р. М. Рільке “Сонети до Орфея”

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

– Що таке авангардизм?

– Чи можна насправді вважати авангардизм “передовим загоном” мистецтва?

– Які модерністські течії у західнослов’‎янській поезії ви пам’‎ятаєте?

– Назвіть причину чи причини їхнього виникнення.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

– Поясніть, як ви розумієте епіграф до уроку.

2. Слово вчителя

– Райнер Марія Рільке – австрійський поет порубіжжя ХІХ-ХХ ст., творчість якого увібрала все розмаїття модерністських напрямів і течій свого часу, у якій він намагався осягнути й донести до читача художнім словом одвічні істини життя. “Поезія Рільке – це плоди такого внутрішнього дозрівання, прозріння суті світу через людську добрість і високість, через болісний процес осягнення радості бути зі світом на “ти””,- писав Василь Стус. Про Р. М. Рільке та глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. поговоримо сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Рідко перед яким поетом ХХ ст. публіка схилялася з таким благоговінням, як перед Р. М. Рільке. Надгробна промова Фредеріка Брауна, відомого американського письменника-фантаста, виголошена у мить прощання з поетом, якнайкраще дає уявлення про те, ким був Рільке для своїх сучасників: “Янголи були для нього не оздобою вірша чи поетичним жестом: духи не ховалися від нього, він жив водночас у двох світах; і коли комусь, хто незумисно і нерозважливо вдивлявся в нього, раптом наверталися сльози, то причиною, певно, був не він, адже він був лише посланцем. Діяло те, що позаду поета; неймовірна духовна країна рік у рік завдяки йому розсувала ізсередини свої кордони, доки нарешті не затягнула його у свої глибини. Це і тільки це виявляють його книжки; власне, те саме прочитувалося і в його обличчі. І хто бачив усе це, хто бачив усе це ясно та чітко, того приголомшувала таємниця”.

2. Життєвий шлях Р. М. Рільке

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Творчий шлях поета, особливості його творчості (запис до зошитів)

Творчий шлях Р. М. Рільке

Період

Роки

Особливості творчості

Перший

1890-1902

Поетичні збірки: “Життя й пісні”, “Офіри ларам”, “Святвечір”, “Мені до свята” →підсумком стали збірки “Книга картин”, “Книга годин”.

Поетичний стиль: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Духовна батьківщина: Україна, Росія

Другий

1902-1918

Двомовник “Нові вірші” → уплив творчості й особистості О. Родена → розробляння жанру “вірша-речі”.

Поетичний стиль: синтез модерністських стилів.

Духовна батьківщина: Франція

Третій

1919-1926

Поетичні цикли: “Дуїнянські елегії”, “Сонети до Орфея” → поет наділений даром перетворювати світ.

Поетичний стиль: неокласицизм.

Духовна батьківщина: Швейцарія, замок Мюзо

4. Р. М. Рільке й Україна

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням (або слово вчителя)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Клоуз-тестування

– Р. М. Рільке народився… .

– Найгіркішими роками у своєму житті Рільке вважав… .

– Перша збірка Рільке… .

– На подорожі до України та Росії поета надихнула… .

– У листі до матері Рільке писав, що Київ – це місто… .

– Значний вплив на Рільке справила поезія українського поета… .

– Духовний досвід, який Р. М. Рільке здобув у подорожах Україною та Росією, закарбувався у збірці.

– Вершиною творчості митця стали… .

2. Постановка та розв’язання проблемного питання

– У чому полягає позачасове значення поезії Р. М. Рільке?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти виразно читати твори Р. М. Рільке “Орфей, Евридіка, Гермес”, “Сонети до Орфея…”, “Згаси мій зір…”.

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати повідомлення про сонет, історію сонета, про Орфея, про новаторство Р. М. Рільке в царині сонета


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ РАЙНЕРА МАРІЇ РІЛЬКЕ. СИНТЕТИЧНИЙ ВИЯВ НОВІТНІХ ТЕЧІЙ І ТЕНДЕНЦІЙ В ПОЕЗІЇ ПОЕТА. РІЛЬКЕ І УКРАЇНА – ПОЕЗІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст