ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МІЛОРАДА ПАВИЧА. УТІЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ “КІМНАТА, У ЯКІЙ ЗНИКАЮТЬ КРОКИ” ОЗНАК ПОСТМОДЕРНІЗМУ – ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про життя і творчість М. Павича, розуміння особливостей його постмодерністських творів; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок. Основні терміни та поняття: постмодернізм.

Обладнання: портрет Мілорада Павича, видання його творів, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

– Які чинники сприяли виникненню постмодернізму? Як його обгрунтовують філософи й самі письменники?

– Назвіть основні ознаки постмодернізму.

– Кого вважають провісником постмодернізму? Чому?

– Назвіть теми постмодерністських творів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Мілорад Павич пішов з життя 2009 р., залишивши по собі незбагненний скарб – слово. Його вважають одним з найяскравіших представників постмодернізму і “магічного реалізму” XX ст. У Франції та Іспанії Павича називають “автором першої книги XXI ст.”, австрійські критики говорять про нього як про “начштабу європейського модерну”, англійські називають “оповідачем, рівним Гомеру”, а в Південній Америці вважають “найзначущим письменником сучасності”. Саме з такою яскравою зіркою на літературному обрії ми сьогодні познайомимося.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Мілорад Павич відомий не тільки як поет, письменник, а й як літературознавець, перекладач, викладач, дослідник сербського бароко та поезії символізму. 2004 року його навіть було номіновано на Нобелівську премію в галузі літератури Саме вона, література, завжди займала значну частину життя Павича: одного разу він зазначив, що у нього немає біографії, є тільки бібліографія Усе своє життя Мілорад вивчав класичну літературу і дійшов висновку, що класичний спосіб прочитання книг давно вичерпав себе Саме тому Павич у своїх творах намагався змінити сам спосіб читання, надати читачеві більше свободи: передати можливість вирішувати, де буде починатися, а де закінчуватися роман, якими будуть зав’‎язка і розв’‎язка книги, якою буде доля героїв. Він порівнював свої романи з будинком, у який можна увійти з різних сторін і в якого є кілька входів і виходів. Для кожного роману письменник вигадував нову, раніше ще не використану структуру, тому не дивно, що кожна його книгазаворожувала і читачів, і критиків.

2. Огляд життя та творчості Мілорада павича Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Складання опорної схеми-конспекту “Творчі досягнення Мілорада Павича”

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МІЛОРАДА ПАВИЧА. УТІЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ КІМНАТА, У ЯКІЙ ЗНИКАЮТЬ КРОКИ ОЗНАК ПОСТМОДЕРНІЗМУ   ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ   ПОЧАТКУ ХХІ ст

4. Колективне узагальнення “услід за автором”

(складання “сюжетного ланцюжка” літературного твору)

– Складіть “сюжетний ланцюжок” оповідання “Кімната, у якій зникають кроки” М. Павича.

Очікуваний результат

Лєна та її розповіді про сни → опис поцілунків → пошуки Читача → поява Читача в кімнаті, розповідь Читача про автора → зізнання Лєни про те, що насправді вона снів не бачить → останні відвідини Читача → спогади Лєни про Читача → вагітність Лєни і вперше побачений сон.

Висновок. “Письменник, який мудріший за свої історії, обрав не ту професію” (думка Автора).

5. Теорія літератури, дослідницько-аналітична робота

– Визначте ознаки постмодернізму у творі М. Павича “Кімната, у якій зникають кроки”.

Очікуваний результат

Інтерактивний та нелінійний простір у творі, часові порушення; наявність діалогу Читача з героями твору; інші діалоги, що вражають багатством нових можливостей; оповідання стверджує можливість часово-просторових змін; фантасмагорія.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Колективне узагальнення за темою “Стиль М. Павича”

– Мілорад Павич виробив особливий, ні на кого не схожий стиль, мову, форму оповідання Він значно випередив епоху, його тексти не завжди зрозумілі, а його прозу не можна назвати літературою для масового читача: Павич створює гіпертекст, спираючись на знання історії, богослов’‎я, фольклору, літератури. У чому ж полягає таємниця його чарів? Напевно, у тому, що він черпав своє натхнення зі снів, які так само дивні та нелінійні, як і його романи.

2. Усне есе за темою “чому я би прочитав (прочитала) твори Мілорада павича”

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Читати “Останній світ” К. Рансмайра.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про К. Рансмайра, історію створення роману “Останній світ”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МІЛОРАДА ПАВИЧА. УТІЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ “КІМНАТА, У ЯКІЙ ЗНИКАЮТЬ КРОКИ” ОЗНАК ПОСТМОДЕРНІЗМУ – ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст