Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій На крилах пісень, її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки

Мета (формувати компетентності): Предметні (знати основне із життя й творчості письменниці; розкривати мотиви віршів; висловлювати власні судження про життя й творчість письменниці); Ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися); Загальнокультурні (усвідомлювати те, що любов до Вітчизни – одна з найбільших людських чеснот; формувати прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями).

Обладнання: підручник, портрет Лесі Українки.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Повідомлення учнів та складання тези

Учень 1. Життєвий шлях Лесі Українки

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 р. у Новограді-Волинському. Мати її – письменниця Олена Пчілка – і батько – юрист – багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до літератури, вивчення мов, перекладацької роботи. Серед близького оточення майбутньої поетеси були відомі культурні діячі: М. Драгоманов (її дядько по матері), М. Старицький, М. Лисенко. Усе це сприяло ранньому входженню лесі в літературу: у дев’ять років вона вже писала вірші, у тринадцять почала друкуватись. У 1884 р. у Львові в журналі “Зоря” було опубліковано два вірші (“Конвалія” і “Сафо”), під якими вперше з’явилось ім’я Леся Українка.

Дитячі роки поетеси минали на Поліссі. Узимку Косачі жили в луцьку, а літом – у с. Колодяжне. Серед факторів, які впливали на формування таланту Лесі Українки, була музика. “Мені часом здається,- писала вона,- що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт”. Цей “жарт” – початок туберкульозу, з яким вона боролась усе життя. Хвороба спричинилась до того, що дівчинка не ходила до школи, однак завдяки матері, а також М. Драгоманову, який мав великий вплив на духовний розвиток Лесі Українки, вона дістала глибоку й різнобічну освіту. Письменниця знала більше десяти мов, вітчизняну й світову літературу, історію, філософію. Так, наприклад, у 19 років вона написала для своєї сестри підручник “Стародавня історія східних народів”.

З кінця 80-х рр. ХІХ ст. Леся Українка живе в Києві. 1892 р. у Львові виходить “Книга пісень” Г. Гейне, де Лесі Українці належали 92 переклади. Вона перекладає також поезію в прозі І. Тургенева “Німфи”, уривок з поеми А. Міцкевича “Конрад Валленрод”, поетичні твори В. Гюго “Лагідні поети, співайте” і “Сірома”, уривки з “Одіссеї” Гомера, індійські обрядові гімни зі збірки “Ріг-Веди”. Як перекладач Леся Українка додержує принципу змістової точності, уникає стилізації. Початок роботи лесі Українки над прозовими жанрами пов’язаний з діяльністю гуртка київської літературної молоді “Плеяда”. У 1898 р. в “Літературно-науковому віснику” з’являється стаття І. Франка про творчість Лесі Українки, у якій він ставить поетесу в один ряд із Шевченком. 1899 р. у Львові виходить друга збірка поезій “Думи і мрії”.

Учень 2. Перша збірка Лесі Українки “На крилах пісень”

На початку 1893 р. у Львові виходить перша збірка поезій Лесі Українки “На крилах пісень”. Збірку відкриває цикл лірики “Сім струн”, з якого постає образ “бездольної матері” України, що дістає свій розвиток у циклі “Сльози – перли”. Леся Українка присвятила цикл “Сім струн” своєму гарному другові – публіцисту й письменнику М. Драгоманову. Весь цикл – це воістину неповторна гама кольорів і звуків навколишнього світу. Він побудований на нотах, тому й звучить досить оригінально та різноманітно. Серед багатоголосся “Семи струн” можна побачити і ноктюрн, і рондо, і колискову, і сонет, і пісню, і навіть гімн. Саме гімн і відкриває цикл. Цю поезію поетеса присвятила своїй Батьківщині й озивається в ній до “бездольної” України, прагнучи відшукати кращої долі для рідного краю в “шляхах-теренах”. Ще один цикл збірки – “Дитячі поезії в дитячому крузі”, які відобразили дивовижне сприйняття й відтворення письменницею світу дитинства. Крім цього, до книги ввійшла інтимна й пейзажна лірика – цикли “Зоряне небо”, “Кримські спогади” й “Подорож до моря”. Світ природи поетеса зобразила у вигляді чудової країни золотистої блакиті й сонця. У циклі “Подорож до моря” Леся Українка описала рідну країну, її рух до кращого майбутнього та її природу. Усі ці враження були почерпнуті письменницею з її подорожей, адже вона часто їздила на лікування до різних частин України, а частіше за все – до Криму. Саме там були написані поезії “Кримські спогади”, які Леся Українка присвятила своєму братові Михайлу.

Робота з літературознавчим словником

Неоромантизм за своєю суттю опинився ніби на перехресті цих систем, ставши першим кроком до авангарду. Про це свідчить сама назва напряму – неоромантизм, тобто новий романтизм. Від класичного романтизму неоромантизм успадкував конфлікт із дійсністю, що породжує гострий сюжет, проте, як багато інших напрямів модернізму, неоромантизм відкидає раціоцентризм, віддаючи перевагу чуттєвій сфері, емоційно-інтуїтивному пізнанню. До найяскравіших проявів неоромантизму тяжіє творчість Лесі Українки, Олени Теліги, Олега Ольжича, Євгена Плужника. Неоромантичній творчості властиве прагнення подолати розрив між дійсністю та ідеалом завдяки могутній силі волі. Неоромантики змальовували сильну особистість, стверджували єдність побутового й благородного, можливість співіснування мрії та дійсності. Представники цього напряму модернізму вірили, що всі ідеальні цінності можна віднайти при спогляданні реальності, але лише за умови, що спостерігач буде мати певний кут зору. Отже, у творах неоромантиків зображено активну особистість, яка має досить складні стосунки із суспільством (хоча й відкрито це протистояння не показано). Неоромантики активно послуговувалися символами, удавалися до гіперболізації, використовували у творах гру кольорів. Неоромантикам властива велика увага до внутрішнього життя ліричного героя. Письменники намагаються показати широку палітру переживань, почуттів особистості, змалювати її прагнення, бажання, сумніви тощо. Як правило, герой у неоромантизмі має вразливу й чутливу душу.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти тестові питання щодо життєвого й творчого шляху Лесі Українки.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій На крилах пісень, її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки