Життя й творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

Мета (формувати компетентності): Предметні (знати основні віхи життєвого й творчого шляху О. Кобилянської; давати загальну характеристику творчості письменниці)); Ключові (логічно висловлювати власні думки, давати оцінку героїням, використовуючи навички критичного мислення; виявляти лідерські якості за аналогією до героїнь художніх творів, брати на себе відповідальність за прийняття рішення; уміти визначати ситуації, у яких людина потребує підтримки, володіє засобами їхнього надання; на прикладі головних героїв твору шукати оптимальні шляхи вирішення життєвих проблем; висловлювати власні судження про творчість Ф. Шопена; порівнювати власні враження з впливом його музики на героїв); Загальнокультурні (усвідомлювати прагнення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідну умову вирішення актуальних політичних, соціально-культурних та психологічних проблем).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет О. Кобилянської, “Музика” О. Новаківського; фортепіанні твори Ф. Шопена.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Вступне слово вчителя

Карпатський край, як ви знаєте, великий. Сьогодні ми прямуємо в інший його бік – чарівну Буковину, що народила багато талантів, горде жіноцтво, яке наважилося з повною силою та пристрастю виступити за свої права. У лавах тих жінок-борців – Ольга Кобилянська. З особистістю письменниці, її творами, світоглядом, літературними уподобаннями та індивідуальним стилем ми ознайомимося на уроці.

Словесне малювання

Розгляньте портрет О. Кобилянської. Якою ви уявляєте письменницю?

Повідомлення учнів

Ольга Кобилянська – краса й гордість буковинського народу – своїми глибоко поетичними творами внесла великий вклад у розвиток культури українського народу. Народилася українська поетеса 27 вересня 1863 року в місті Гура Гомора на Буковині. Навчалася в німецькій школі, була розвинена не тільки фізична, а й духовно, стала високоосвіченою для свого часу жінкою. Давала приватні уроки української мови, навіть викладала інші предмети. Захоплювалася поетеса й малюванням, музикою, кінним спортом та понад усе любила природу. Батько письменниці був людиною “пильною, охочою до кожної науки”, працьовитою та вимогливою, з тонким розумінням краси й добра. Ці риси успадкувала й дочка. Мати письменниці походила із польсько-німецької родини, проте своїх дітей виховала в пошані до української мови, культури, звичаїв, цілком підтримувала інтереси та прагнення свого чоловіка. А любов до музики передалась її доньці.

Родина переїжджає з місця на місце у зв’язку з тим, що батько був службовцем, культурне життя маленьких містечок було відсутнє. Потяг до творчості прокинувся рано, у молоді роки. Освіту письменниця здобула з допомогою старших братів, які навчалися в гімназіях, а згодом і в університетах. З 12 років писала свої перші вірші, які присвятила матері. Спочатку це були німецькомовні твори, бо іншої літератури дівчина ще не знала.

Більшою чи меншою мірою її ранні твори (“Гортенза”, “Доля чи воля”, “Картина з життя Буковини”, “Видиво”, “людина з народу”, “Вона вийшла заміж”, “Царівна”), написані німецькою мовою, є сповіддю авторки, криком і болем її душі. Ця внутрішня передісторія раннього творчого самовиявлення О. Кобилянської завершилася написанням повісті “Вона вийшла заміж”, що після переробок, мовностилістичних виправлень українського тексту народилася вдруге під назвою “Людина” (1886-1891 рр.). З появою цього твору почалося літочислення О. Кобилянської як української письменниці.

Тоді ж вона бере активну участь у феміністичному русі, що зачепив чимало наболілих питань, над якими замислювалися представники передової інтелігенції, ставши в 1894 році однією з ініціаторок створення “Товариства руських жінок на Буковині”. Так у творчості О. Кобилянської дедалі виразніше починають звучати соціальні мотиви, поглиблюючи той реалістичний напрям в українській літературі на зламі двох століть, що його репрезентували І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Л. Мартович, Марко Черемшина. У 1891 р. О. Кобилянська переїздить до Чернівців і живе тут постійно.

Померла О. Кобилянська 21 березня 1942 р. в Чернівцях у тяжкий час поневолення Північної Буковини румунсько-фашистськими загарбниками, які переслідували письменницю, готували над нею судову розправу.

Складання тез до біографії О. Кобилянської за підручником

Бесіда з учнями

1. Чим саме особливим вам здався життєвий і творчий шлях письменниці? 2. Чи є щось схоже в автобіографії О. Кобилянської з біографіями інших митців?

Літературний диктант

1. Які стильові течії характерні для творчості О. Кобилянської? (Неоромантизм, символізм, експресіонізм). 2. Ольгу захоплюють ідеали (Краси, потяг до знань й освічене товариство). 3. Хто з українських письменників пропагував жіночий рух в Україні? (Наталя Кобринська). 4. О. Кобилянська стала членом якого товариства? (Руських жінок на Буковині). 5. Яку працю написала О. Кобилянська про жіночий рух? (“Дещо про ідею жіночого руху 1894 р.”). 6. Що в перекладі означає “фемінізм”? (Жінка). 7. У якій повісті звучить ідея емансипації жінки? (Оповідання “Вона вийшла заміж”, а пізніше перероблене в повість “Людина”). 8. У 1899 р. вийшла друком перша збірка новел (“Покора”). 9. Під впливом ідей якого філософа формувалася естетична концепція людини й світу О. Кобилянської? (Фрідріха Ніцше). 10. Як називали молодомузівці О. Кобилянську після виходу в 1905 р. зб. новел “До світла”? (Прапороносцем модернізму). 11. Хто назвав О. Кобилянську “пишною трояндою в саду української літератури”? (М. Старицький). 12. Ольгу Кобилянську називали… (Гірською Орлицею).

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти хронологічну таблицю життя та творчості О. Кобилянської; прочитати твір “Impromtu phantasie”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї