Життя й творчість Ольги Кобилянської. Автобіографізм Impromtu phantasie (Фантазія-експромт). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

Мета (формувати компетентності): Предметні (знати основні віхи життєвого й творчого шляху О. Кобилянської; аналізувати новелу)); Ключові (логічно висловлювати власні думки, давати оцінку героїням, використовуючи навички критичного мислення; виявляти лідерські якості за аналогією до героїнь художніх творів, брати на себе відповідальність за прийняття рішення; уміти визначати ситуації, у яких людина потребує підтримки, володіє засобами їх надання; на прикладі головних героїв твору шукати оптимальні шляхи вирішення життєвих проблем; висловлювати власні судження про творчість Ф. Шопена; порівнювати власні враження з впливом його музики на героїв); Загальнокультурні (усвідомлювати прагнення рівності жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя як необхідну умову розв’язання актуальних політичних, соціально-культурних та психологічних проблем).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет О. Кобилянської, “Музика” О. Новаківського; фортепіанні твори Ф. Шопена.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Складання таблиці

Сформулюйте чинники, які вплинули на становлення О. Ю. Кобилянської як письменниці.

– Батьківське виховання в дусі поваги до української культури, мови.

– Материн аристократизм духу, любов до музики.

– Захоплення світовою літературою.

– Самотність, брак культурного оточення, схильність до самозаглиблення, самоаналізу.

– Спостереження за життям.

– любов до природи.

– Чутливість, чуйність, уразливість.

Лекція вчителя

Можемо підтвердити своє спостереження, зроблене багато років тому, що “певну автобіографічну (тут – “музичну”) інформацію в художній прозі Ольги Кобилянської не можуть суттєво доповнити ані її щоденник, ані її листи, ні автобіографії”. Саме з творів письменниці здогадуємось: її покликанням і мрією була музика, її улюбленим композитором був Фридерик Шопен. Прізвище польського класика зустрічається в доробку Кобилянської частіше за інші. Шопен згадується вже в одному з перших значних творів письменниці – повісті “людина” – і в одному з останніх – романі “Апостол черні”, а її музичні новели називаються аналогічно (“Valse melancolique”), ба навіть ідентично (“Impromtu phantasie”) з творами польського композитора. “Дві згадані новели,- констатував І. Денисюк,- Кобилянська свідомо компонувала на мотиви творів Шопена, імітуючи музичну композицію”. Очевидно, Кобилянська відчувала душевну спорідненість з Шопеном. Його музика була їй внутрішньо близька. І не тільки їй, а й іншим модерністам. Шопен став улюбленим композитором Кобилянської як автор “Impromtu phantasie”. Саме експромт Шопена Кобилянська не тільки згадує поруч з його прізвищем. Цікаво: сам Шопен назвав “Impromtu phantasie” просто “Експромт”. Прикладку “Фантазія” твір отримав при посмертній публікації рукописів Шопена від ініціатора їх видання Джуліана Фонтани, хоч “Експромт” потрапив до тих рукописів, стосовно яких композитор “чітко розпорядився, щоб вони не друкувалися (За О. Мацяк).

Розгадування кросворду

По горизонталі: 4. Стаття, написана у зв’язку зі смертю людини. 6. Звільнення від залежності. 9. Прізвище німецького філософа, ідеї якого вплинули на формування світогляду О. Кобилянської. 11. Назва твору, у якому письменниця розповідає про свою родину. 12. Назва твору письменниці, де показано причини братовбивства.

По вертикалі: 1. Мова, якою написані були перші твори О. Кобилянської. 2. Сучасна країна, на території якої народилася О. Кобилянська. 3. У 1899 році вийшла перша збірка “Покора”. Твори якого жанру становили її? 5. Суспільно-культурний рух, метою якого є надання жінкам усіх громадянських прав. 7. Людина, заглиблена у внутрішній світ, ким була О. Кобилянська. 8. Прізвище подруги О. Кобилянської. 10. Ім’я батька О. Кобилянської.

Прослуховування творів Ф. Шопена

Бесіда з учнями

1. Які враження у вас виникли після прослуховування класичної музики? 2. Хто є головною героїнею твору “Impromtu phantasie”? 3. Чому мала героїня не злякалася коня? 4. Як до неї поставилися через цей учинок? 5. Яка подія сталася, коли героїні виповнилося десять років? 6. Як уплинула музика на дівчинку? 7. Якою стала героїня, коли виросла? 8. Чому, на вашу думку, вона не могла грати “Impromtu phantasie”? 9. Чи можна вважати твір автобіографічним? Свою думку аргументуйте. 10. Чому, на вашу думку, Ольга Кобилянська обрала саме таку назву для новели? 11. До якого модерністського напряму тяжіє твір? Свою точку зору доведіть.

Словесне малювання

Розкажіть, якою ви уявляєте головну героїню твору.

Складання асоціативного грона до образу героїні

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати твір “Valse melancolique”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Автобіографізм Impromtu phantasie (Фантазія-експромт). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму