Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману – РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ – ІI семестр

Мета: допомогти учням усвідомити жанрову та стильову своєрідність твору, його проблематику; розвивати навички визначати риси жанру, стилю, проблематику твору, уміння виокремлювати ключові епізоди; виховувати любов до літератури, естетичні смаки.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: комбінований.

Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня,

Ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами,

Які передають вишукано-химерний хід думок естета і гедоніста.

Н. Соловйова

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. “Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами, які передають вишукано-химерний хід думок естета і гедоніста”,- пише про роман О. Уайльда літературознавець Н. Соловйова (звернення до епіграфа уроку). Яке враження справив роман на вас, які проблеми ви в ньому побачили – поговоримо сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

¦ Опишіть (усно) свої враження від прочитаного роману “Портрет Доріана Грея” О. Уайльда.

¦ Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Складання “сюжетного ланцюжка” твору

Очікувані відповіді

Художник Безіл Холлуорд пише портрет юного красеня Доріана Грея Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр під впливом слів лорда Генрі бажання Доріана, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати “все” Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр здійснення бажання Грея Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр життя в насолоді Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр самогубство Сибіли Вейн Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр відображення змін на портреті Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр убивство Безіла Холлуорда Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив на інших людей Доріана Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр самогубство Алана Кембела Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда Портрет Доріана Грея. Філософсько естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману  РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ  ІI семестр знищення портрета і смерть Доріана Грея.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Словникова робота

Учитель. Ми матимемо справу з багатьма поняттями, значення яких і з’ясуємо за словниками.

Естетизм – 1) збірна назва літературно-мистецьких течій, які у своїх маніфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми та естетичні особливості мистецтва (“парнасці”, символісти, “неокласики” та ін.); 2) філософська теорія, яка обстоює пріоритет мистецтва, його художню автономність, вічну красу і силу.

Естет – людина, яка звертає особливу увагу на естетичні явища, будує життя за принципами прекрасного.

Гедонізм (у перекладі з грецької – насолода) – філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, сенсом життя.

Гедоніст – людина, яка живе, намагаючись отримати якомога більше насолоди від життя.

Парадокс – міркування, яке різко відрізняється від традиційного, загальноприйнятого, а іноді й суперечить здоровому глузду; інколи – різновид дотепу.

Денді – представник вищого світу з витонченими манерами, вишуканим одягом, який володіє знаннями з мистецтва та інших галузей, популярних у світському товаристві.

2. Виступ учнів із повідомленнями про виникнення задуму роману “Портрет Доріана Грея”; історію написання роману

3. Слово вчителя

Важливою художньою особливістю твору О. Уайльда є тісний зв’язок історії Доріана Грея з найвідомішими шедеврами світової літератури. Так, відомий мотив таємничої залежності долі людини від її портрета чи іншої речі, яка дає їй містичну владу над світом і, у свою чергу, робить своїм рабом (О. де Бальзак ” Шагренева шкіра” та ін.); мотив подвійного існування героя, який має одне – моральне – обличчя для людей і зовсім інше – огидне – для себе (проза Е. Т. А. Гофмана, Г. К. Андерсена та ін.); мотив “учитель” (точніше “лжевчитель”) – учень (твори Аристофана, Бальзака та ін.).

Саме тому “Портрет Доріана Грея” нерідко називають “літературним романом”.

Але письменник іде до створення особливого типу прози – “інтелектуального роману”. Його ознаками є зосередженість персонажів на розв’язанні релігійних, філософських, естетичних проблем, а також “цитування”, що полягає у світовому запозиченні митцями різноманітних елементів текстів інших авторів, проте, на відміну від звичайного цитування, вони роблять у них зміни, необхідні для реалізації власного художнього завдання. Це переосмислення “чужих текстів” нагадує гру. “Інтелектуальний роман” О. Уайльда весь пройнятий складною морально-етичною проблематикою, а також питаннями, що стосуються культури в найширшому розумінні цього слова: крім літератури, тут ідеться про музику (Шуберт, Вагнер), живопис, ювелірне мистецтво, історію костюма, садівництво та ін.

О. Уайльд є новатором і в цьому: він поєднує “інтелектуальний роман” з елементами масової літератури (детективом, “сенсаційним романом”, фантастикою).

Своєрідним є і стиль роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Передусім, це чудова мова з бездоганним синтаксисом та еквілібристикою слів. У творі багато описів чудових речей, екзотика коштовностей, блискуча мовна гра. Твір поглинає читача феєрверком думок, красою афоризмів, різкими контрастами.

4. Інтерактивна вправа “Мозковий штурм”

¦ Визначте проблематику роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Очікувані відповіді

– Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

– Роль і вплив краси в житті.

– Роль мистецтва.

– Доброчесність і гріх.

– Добро і зло.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Аналітичне коментування

Учитель. Прокоментуйте висловлювання О. Уайльда й висловіть свою думку про те, як воно співвідноситься з романом “Портрет

Доріана Грея”: “…Мистецтво – не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя. Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне… каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті…”

VII. Домашнє завдання

Знати зміст твору, характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа “мікрофон”

Продовжте речення:

– Найбільше в романі мене вразило…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману – РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ – ІI семестр