Жанр і композиція роману “Герой нашого часу”

“Герой нашого часу” – складається з ряду повістей роман, що оповідає про неординарну постать Печоріна. Сюжет і композиція побудовані таким чином, щоб повністю розповісти історію головного героя, показати його внутрішній світ і охарактеризувати образ в цілому.

Для проникнення і розуміння філософсько-психологічного портрета головного героя роман об’єднав в собі кілька жанрів: це і нарис, і шляхові записки, і щоденник. Композиція роману побудована не стільки на прямому зв’язку подій один з одним, скільки на аналізі та описі почуттів і думок внутрішнього світу Печоріна. Тому цілком закономірно, що всі сюжетні лінії ведуть до одного головного персонажу. Решта ж герої, якими запам’ятовуються вони б не були, служать лише для розкриття рис (позитивних і негативних) Григорія Олександровича.

У своєму житті Печорін шукає ідеали, які, на жаль, знайти не може. Він досить яскрава особистість, його неординарність виділяється із загальної маси.

Цей роман багато в чому визначив історію розвитку реалістичної прози. Лермонтову вдалося різні повісті, але з єдиним внутрішньому сюжетом, об’єднати в роман, що розкриває образ героя свого часу. Задумка автора вдалася, Печорін якнайкраще характеризує героя з усіма його суперечливість, достоїнствами і недоліками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Жанр і композиція роману “Герой нашого часу”