Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей Ренесансу в Англії, життя та творчості Вільяма Шекспіра; зацікавленість спадщиною ренесансу; критичне мислення; мовлення; читацьку активність; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; навички сприймання матеріалу на слух, узагальнення й систематизування вивченого; комунікативну: уміння працювати в групі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; високі моральні якості особистості).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: українська література, українська художня культура (мистецтво), інформатика.

Обладнання: портрет В. Шекспіра, видання його творів, ілюстрації до них, зображення театру “глобус” та старовинної Англії, таблиця “ЗХВ” (аркуш ф. А1 на дошці), схема “Періодизація драматургії В. Шекспіра”.

Він був урочистим світанком ери нового істинного мистецтва.

В. Г. Бєлінський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні презентують опорні схеми, складені вдома за матеріалом попереднього уроку.)

2. Робота з таблицею “ЗхВ” (запис до зошитів)

Примітка. Таблиця “Знаю – хочу дізнатись – вивчив” містить три стовпці. У перший записують інформацію із запропонованої теми (первинні знання). Заповнення другого спрямоване на мотивацію навчальних досягнень (учні занотовують туди інформацію, яку очікують отримати). Останній допомагає узагальнити щойно здобуту інформацію (вторинні знання). Також потрібно з’ясувати, чого у здобутій інформації учні не знайшли: тоді учитель або спрямовує учнів до джерела інформації, або сам відповідає на запитання.

· Заповніть перший стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “Вільям Шекспір”.

Знаю

Хочу дізнатись

Вивчив

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом

· Поясніть, як ви розумієте вислів В. Г. Бєлінського.

2. Слово вчителя

– Вільям Шекспір – геніальний драматург і поет-бард не тільки Англії доби Відродження, а й усього світу та всіх часів. Кілька століть поспіль глядачі різними мовами сприймають вічні істини, утілені в образах героїв його драматичних творів. Ф. Енгельс назвав видатних діячів доби Відродження “Титанами за силою думки, пристрасті й характеру”: творчість Шекспіра-драматурга та Шекспіра-поета цілком відповідає цій влучній характеристиці. Сьогодні ми дізнаємося дещо більше про цього митця.

3. Робота з таблицею “ЗХВ”

· Заповніть другий стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “Вільям Шекспір”.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Саме з творів Шекспіра почався різкий перехід літератури від похмурих середніх століть у більш освічений час. Кожне творіння знаменитого драматурга – шедевр. Його твори багатогранні, і кожен знаходить у них те, що шукає. Хтось гортає сторінки творів Шекспіра задля розваги – й обов’язково знаходить щось кумедне; якщо ж читач прагне чогось більш глибокого – знаходить саме це. У кожному творі Шекспіра і комедія, і драма, і напрочуд тонка психологія. Прославившись спочатку як творець поем, він дійшов через драму до створення історичних творів.

Літературна спадщина митця містить 37 п’єс, 2 поеми і 154 сонети. Із його ім’ям пов’язаний розвиток англійського театру, який у II половині XVI ст. здобув широку популярність. Твори В. Шекспіра, зокрема “Приборкання норовливої”, “Сон літньої ночі”, “Ромео і Джульєтта”, “Багато галасу даремно”, пройняті утвердженням краси земного життя, благородства почуттів, кохання і дружби, засудження зла й корисливості. Перебуваючи під впливом часу, він створив вражаючу картину загибелі могутнього титана Відродження. Глибоко відчуваючи ці процеси, Шекспір добирає такі літературні образи, які демонструють цю трагедію Відродження (“Гамлет”, “Отелло”, “Макбет”, “Король Лір”).

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) розповідає про життєвий шлях В. Шекспіра.)

3. Розповідь учителя (запис до зошитів)

– Раніше п’єси Шекспіра групували за сюжетами: комедії, трагедії, хроніки з англійської історії, римські трагедії. Подібне групування штучне: сполучаючи п’єси різних епох, різних настроїв і різних літературних прийомів, воно не пояснює еволюції творчості Шекспіра. Сучасне хронологічне групування дозволяє скласти досить чітку картину духовного життя письменника та змін його світогляду.

Зазвичай у драматургії Шекспіра виокремлюють чотири періоди, але часто перші два об’єднують; поділ на чотири періоди дає змогу детальніше розглянути ранні п’єси Шекспіра. Водночас поділ на три періоди більш наочний: до першого періоду потрапляють усі хроніки (крім лише частково написаного “Генріха VIII”) і більшість комедій. Другий період, навпаки, містить майже всі трагедії; а третій – трагікомедії та “Генріха VIII”.

Усього Шекспір написав 154 сонети, більшість із яких створено у 1592-1599 рр. Уперше вони вийшли друком без відома автора 1609 р., а два з них – удруге 1599 р. у збірці “Пристрасний пілігрим”: це сонети № 138 і № 144.

Поему “Венера й Адоніс” опубліковано 1593 р., коли Шекспір уже був відомим драматургом, але він назвав її своїм літературним первістком, що свідчить про давній задум твору. Друга поема “Лукреція” вийшла друком наступного року (її, як і першу, присвячено графові Саутгемптону). Шекспірові приписуються ще два невеликих слабких манірних твори, один з яких, “Скарга закоханої”, можливо, Шекспір написав замолоду, а авторство іншого (“Пристрасний пілігрим”) вельми сумнівне.

· Занотуйте до зошитів схему “Періодизація драматургії В. Шекспіра”.

Періодизація драматургії В. Шекспіра

Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською   Англія   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською   Англія   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Вільям Шекспір

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Творчість В. Шекспіра високо цінували Тарас Шевченко, Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко, Леся Українка. Перші переклади доробку англійського генія українською мовою вийшли друком 1822 р. (М. Старицького – у Києві, П. Куліша – у Львові). Твори Шекспіра також перекладали І. Франко, Ю. Федькович, М. Рильський, я. Антонович-Гординський, Юрій Клен, М. Лукаш, Г. Кочур, Д. Паламарчук та ін. Шанувальниками Шекспіра були О. Пушкін, В. Бєлінський, І. Тургенєв. Радянський режисер Григорій Козінцев зняв два фільми за його трагедіями “Гамлет” (1964) і “Король лір” (1972).

5. Робота з таблицею “ЗХВ”

· Заповніть третій стовпець таблиці “ЗХВ” за темою “Вільям Шекспір”.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивний прийом “Гронування” (запис до зошитів)

· За принципом гронування складіть схему до образу Вільяма Шекспіра.

2. Усне словесне малювання

· Яким ви уявляєте Вільяма Шекспіра як людину?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення: “Найбільше мене сьогодні зацікавило…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати “Гамлета” В. Шекспіра, уміти характеризувати провідні образи, підготувати запитання для однокласників за змістом твору (за методикою взаємозапитань) та виразне читання улюбленого фрагмента.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Здобутки драматургії Вільяма Шекспіра. Переклади В. Шекспіра українською – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ