Завдання внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту:

    Функція ревізії наявних на підприємстві систем внутрішнього контролю щодо правдивості інформації, віддачі роботи різних підрозділів; Контроль за співвідношенням системи корпоративного управління фірми основам корпоративного управління; Створення системи управління ризиками, аналіз її віддачі, також дослідження подій по їх зниженню; Проведення семінарів, підвищення кваліфікації та вивчення персоналу; Ефективне використання коштів фірми, які не можуть бути нелегально привласнені; Оперативне надання внутрішньої звітності особам, уповноваженим брати на себе управлінські рішення; Наукова дослідження, видання методичних посібників та рекомендації до бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу фінансово-господарської роботи, аудиту; Взаємодія з зовнішніми аудиторами, адептами податкових органів та інших здійснюють контроль органів.

Виділяють 3 види внутрішнього аудиту в широкому сенсі

    Операційний аудит (управлінський аудит) Аудит на співвідношення Аудит фінансової звітності (як скоро економічна звітність перевіряється на замовлення адміністрації)

У разі якщо оглядати внутрішній аудит у вузькому сенсі, то виділяють наступні види

Багатофункціональний (міжфункціональних) аудит систем управління.

Він ведеться для оцінки продуктивності і віддачі у всякому багатофункціональному розрізі. При цьому образі аудиту якість виконання різних функцій (функцій виробництва і реалізації продукції) слід розцінювати в їх зв’язку і взаємодії;

Організаційно-технологічний аудит систем управління.

Він висловлює контроль різних ланок управління щодо їх організаційної та науково-технічної необхідності (трапляється оцінка сукупності використовуваних методів, способів, технологій управління);

Багатосторонній аудит системи управління організацією.

Тут орієнтуються на всі потужні і вразливі сторони роботи організації, оцінюються стабільність її положення в соц системах більш високого порядку, також можливості її становлення;

Аудит видів роботи.

При цьому аудиті мається на увазі неупереджене обстеження і багатосторонній аналіз конкретних видів роботи, областей бізнесу з метою розкриття здібностей вдосконалення господарської роботи;

Аудит на співвідношення так же розділяється

– аудит щодо співвідношення будь-яким певним вимогам або розпорядженням (встановлених законів, підзаконних актів, стандартів (правил, методологій), також зазначених елементами управління формальних правил, завдань).

– аудит щодо співвідношення єдиної необхідності (висловлює процедури аудиторського контролю роботи посадових осіб, а конкретно – суб’єктів управління, щодо необхідності, раціональності, розумності, обгрунтованості).

Внутрішній аудит можуть проводити аудитори, які самі працюють в даній організації. Якщо в організації немає штатних аудиторів, то можливе проведення внутрішнього аудиту ревізійної комісії або аудиторською фірмою на підставі договору про надання послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Завдання внутрішнього аудиту