Завдання курсу цивільного права

При вивченні цивільного права вкрай важливо правильне розуміння завдань курсу цивільного права.

У колишньому правопорядок від юриста вимагали переважно вміння орієнтуватися в безлічі нормативних актів, які твердо регламентували всі сторони суспільних відносин. Цією позицією пояснюється переважний інформаційний підхід у навчанні, упор на запам’ятовування чинного нормативного зміст і його коментарів, проходження за законодавством при вивченні правової науки в цілому і цивільного права зокрема.

Необхідно відзначити, що і в сучасних умовах знання, розуміння і суворе дотримання чинних законів повністю зберігає свою значимість в підготовці професійних юристів в галузі цивільного права.

Однак в даний час в більшій мірі потрібно розуміти сенс цивільно-правового матеріалу та закладені в ньому можливості для творчого практичного їх застосування і рішення відповідних завдань. Цим пояснюється першорядна роль глибокого засвоєння суті основних цивилистических категорій і інститутів, знання і розуміння головних тенденцій у розвитку цивільно-правового регулювання майнових і особистих немайнових відносин.

З цієї причини основним завданням є реалізація методологічного, а не інформаційного підходу до навчання. Він пов’язаний з розкриттям змісту та законодавчого оформлення ключових понять цивільного права, можливостей їх творчого застосування для вирішення необхідних завдань з урахуванням актуальних тенденцій в розвитку громадянського права.

Використання конкретних рішень чинного законодавства при подібному підході має довідково-ілюстративне і допоміжне значення.

Вищевикладеним обставиною позначаються і окремі завдання курсу цивільного права.

Перш за все, слід виділити теоретико-пізнавальну задачу отримання, засвоєння і систематизації цивилистических знань. При цьому позначаються також певні навички як науково-теоретичного підходу до досліджуваних цивільно-правових явищ, так і практичного їх застосування в юридичній роботі в сфері цивільного права.

У процесі вивчення громадянського права створюються засновані на спеціальних знаннях оцінюють теперішній цивільно-правового регулювання, які складають частину професійної правової свідомості юриста. Вони відображають розвиток його професійної культури і мислення, формують уявлення про корисність і необхідність певних вдосконалень, змін в законодавчій базі та правозастосовчій практиці.

У разі якщо вони засновані на глибокому пізнанні юридичної та соціально-економічною сутністю відповідного цивільно-правового інституту, то вони можуть зіграти корисну роль у правотворчій і правореалізаціонной діяльності. Це дозволить виконати важливе завдання курсу цивільного права, суть якої полягає в створенні сприятливих умов для вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання.

Таким чином, завдання курсу цивільного права показують набір цільових орієнтирів вивчення даної галузі наукових знань. Ефективна реалізація завдань курсу цивільного права сприяє підвищенню якості функціонування правової системи держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Завдання курсу цивільного права