Завдання, функції та роль функцій менеджменту

Поняття, склад і роль функцій менеджменту

Зміст процесу управління можна розглядати за допомогою його функцій, під якими розуміється система загальних завдань менеджменту.

Функція управління (менеджменту) – відокремлений, щодо однорідне напрямок в сфері здійснення управлінської діяльності, яке становить процес менеджменту.

Функції менеджменту поділяються за двома напрямками:

    Основні функції, які здійснюються у відповідності до змісту процесу управління; Специфічні (конкретні) функції, які здійснюються відповідно до напряму впливу в сторону об’єктів управління.

В управлінні розрізняють п’ять основних функцій менеджменту:

    Планування, яке представляє собою прогноз і підготовку до майбутнього. Організація, в процесі якої відбувається забезпечення підприємства всім необхідним для ефективного функціонування (обладнанням, матеріалами, фінансування, персоналом). Мотивація, яка полягає в засобах виконання організаційної роботи. Координація як гармонізації діяльності для досягнення поставлених цілей. Контроль у вигляді перевірки і нагляду за всім, що відбувається на підприємстві.
Цілі і завдання функцій управління

Процес управління відповідно до виконуваних функцій бере свій початок з постановки системи цілей і завдань діяльності компанії на відповідний проміжок часу.

У процесі планування визначається система цілей функціонування і розвитку підприємства, а також шляхи і засоби їх досягнення.

За допомогою планування рішення приймаються вчасно, що дає можливість уникнути поспішності в їх реалізації, встановити чіткі зв’язки і способи їх реалізації, а також здійснювати контроль ситуації.

Метою організації як функції є створення структури компанії, що дає можливість колективу ефективно працювати спільно для досягнення її цілей.

У процесі здійснення функції організація, відбувається вирішення наступних завдань:

    Поділ компанії на підрозділи відповідно до цілей і стратегіями. Делегування повноважень. Важливим завданням при забезпеченні ефективної організації є організація потоків інформації, яка повинна бути достатньою, але не надмірною. Мотивація має своїм завданням спонукати себе та інших до діяльності з метою досягнення особистих результатів та планів підприємства. Координація дій працівників може відбуватися при підготовці документів (плану, наказу, звіту, пропозиції, які направляються в інші організації, відповіді на розпорядження і запити влади).

У процесі координації вирішуються завдання щодо формулювання і донесення до всіх співробітників цілей підприємства, а також до кожного його підрозділу в зв’язку з загальними цілями.

При здійсненні контролю відбувається забезпечення досягнення цілей підприємства. Контроль потрібен, що б виявити або вирішити виникаючі проблеми своєчасно, поки вони не стануть надзвичайно серйозними, її можна використовувати в якості стимулювання успішної діяльності.

У процесі контролю відбувається постановка стандартів, зміна фактичних і досягнутих результатів і проведення коригування в тих випадках, якщо досягнутий результат значно відрізняється від встановленого стандарту.

Важливою метою контролю, яку слід враховувати першочергово, є те, що він повинен бути всеосяжним.

Всі менеджери, незалежно від рівня управління, повинні здійснювати контроль як невід’ємну частину своїх посадових обов’язків, навіть якщо на це не було дано особливого доручення.

Основними видами контролю є попередній, поточний і заключний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Завдання, функції та роль функцій менеджменту