ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Фольклор – це:

A) сучасна форма збереження знань;

Б) течія літератури;

B) художній напрям;

Г) колективна усна творчість;

Д) авторська поетична творчість.

2. Твір “Ой мала вдома сина сокола” за жанром:

A)балада;

Б) дума;

B)драма;

Г) пісня;

Д) щедрівка.

3. Підгрунтям для створення поетичних форм обрядового фольклору стала:

A) християнська релігія;

Б) язичницька релігія;

B) українська історія;

Г) народна мудрість;

Д) давньогрецька міфологія.

4. Календарно-обрядовий фольклор сформувався до:

A) III ст.;

Б) V ст.;

B) X ст.;

Г) XIII ст.;

Д) XV ст.

5. Малі жанри народної творчості – це:

A) балади, пісні, оди;

Б) приказки, прислів’я, загадки;

B) казки, приказки, примовки;

Г) балади, билини, думи;

Д) веснянки, щедрівки, хороводи.

6. Образний вислів, який стисло і влучно визначає якесь явище життя, – це:

A)афоризм;

Б) метафора;

B)загадка;

Г) прислів’я;

Д) приказка.

7. Весільні пісні належать до:

A) календарної творчості;

Б) обрядової поезії;

B) історичної поезії;

Г) сучасної літератури;

Д) релігійної обрядовості.

8. Сукупність різних за формою і способом виконання уснопоетичних творів, які складалися для театралізованої гри, – це:

A) п’єса;

Б)обрядова пісня;

B) народна дума;

Г) народна драма;

Д) хоровод.

9. Ляльковий театр-драма – це:

A) співомовка;

Б) вертеп;

B) мадригал;

Г) містерія;

Д) каламбур.

10. Велика за розміром епічна пісня героїчного змісту – це:

A) дума;

Б) історична пісня;

B) ода;

Г) інтермедія;

Д) вертеп.

11. Індивідуальний спів думи – це:

A) співомовка;

Б) оповідь;

B) октава;

Г) переказ;

Д)речитатив.

12. Тему страждань козаків-невольників розкрито у творі:

A) “Зажурилась Україна, бо нічим прожити”;

Б) “Ой був в Січі старий козак”;

B) “Дума про Самійла Кішку”;

Г) “Засвіт встали козаченьки”;

Д) “Ой мала вдова сина сокола”.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В; 5. Б; 6. Д; 7. Б; 8. Г; 9. Б; 10. А; 11. Д; 12. В.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ