ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. “Велесова книга” дає періодизацію прадавньої української літератури у такий термін:

A) V-IX ст.

Б) ІХ-ХІІІ ст.

B) XIV-XVII ст.

Г) XIII-V ст.

Д) ХІІ-ХІХ ст.

2. За свідченням Велеса, давні слов’яни сповідували культ:

A) Матері-Птиці;

Б) Єдиного Духа;

B) Святого Вогню;

Г) Отця-Миротворця;

Д) Чистого Світу.

3. Література з прийняттям християнства була в основному:

A)усною;

Б)догматичною;

B)церковною;

Г) політичною;

Д) загальноосвітньою.

4. Найвизначніший образ Нового Заповіту, приклад праведника у самовідданих страстях – це:

A) Ієгова;

Б) Богородиця;

B) Іван Богослов;

Г) Всемилостивий Господь;

Д) Ісус Христос.

5. Образні оповідання повчального змісту – це:

A) хроніки;

Б) притчі;

B) псалми;

Г) легенди;

Д)послання.

6. “Мандрівка Богородиці” за жанром – це:

A) хроніка;

Б) житіє;

B) пророцтво;

Г) апокриф;

Д) молитва.

7. Кому з героїв належать слова твору:

І каже: “Дужий і старий, широкий Дніпре, не малий!

Пробив єси високі скали,

Текучи в землю половчана,

Носив єси на байдаках На половчан, на Кобяка Дружину тую Святославлю…”

A) Ігорю;

Б) Святославу;

B) Бояну;

Г) Ользі;

Д) Ярославні.

8. Хто є автором “Повчання дітям”, рядки з якого тут наведені: “А коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – того учітесь. Лінощі ж – усьому [лихому] мати…”?

A) Т. Шевченко;

Б) Г. Сковорода;

B) В. Мономах;

Г) Дм. Чижевський;

Д) А. Печерський.

9. Автором “Повісті временних літ” є

A) Нестор;

Б) Самовидець;

B) Грабянка;

Г) Величко;

Д) Мономах.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Б; 2. А; 3. В; 4. Д; 5. Б; 6. Г; 7. А; 8. В; 9. А.




1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА