Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Мета:

– Навчальна: вчити визначати засоби творення комічного у творі та робити узагальнення і висновки, уміти визначати основну настанову класицизму – прагнення виховати глядача; повторити відомості із теорії літератури, звернути увагу учнів

На елементи народного театру;

– Розвивальна: розвивати навички критичного мислення; сприяти читацькій активності учнів.

– Виховна: виховувати почуття людської гідності.

Тип уроку: закріплення та комплексного застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: на дошці – шкала для “Кутків”.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтелектуальна розминка

– Завершити речення:

– Головний герой комедії “Міщанин-шляхтич” – … (Пан Журден).

– Пан Журден прагне… (Стати дворянином).

– Слуги в комедії – … (Ков’єль, Ніколь).

– Люсіль – це… (Дочка пана Журдена).

– Весела вигадка про сина турецького дворянина належить… (Ков’єлю).

– Перевдягнувся на турецього вельможу… (Клеонт).

– Пана Журдена посвятили в сан… (Мамамуші).

– На бенкет пан Журден запросив… (Маркізу Дорімену).

– Маркіза Дорімена закохана… (У графа Доранта).

– У кінці намічаються весілля… (Доранта і Дорімени; Клеонта та Люсіль; Ков’єля та Ніколь).

2. Повторення термінів

Гумор – вид комічного, коли серйозне в житті зображено в жартівливому тоні, коли про людські вади говориться з добродушною посмішкою.

Іронія – засіб гумору та сатири, заснований на приховано-глузливому, зневажливо-осудливому зображенні людини чи явища.

Сатира – художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднано з його гострим висміюванням.

Антитеза – підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, почуттів, характерів.

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. “Кутки” (на основі домашнього завдання – таблиці Елвермана)

– Завдання. Подивіться ще раз на заповнену вдома таблицю і визначте, чи заслуговує пан Журден на вашу підтримку, чи ні. Після міркування нехай кожен з вас зробить помітку на шкалі, підготовленій на дошці. Помітка має відповідати вашій особистій позиції щодо пропонованого питання.

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру   БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Методичний коментар. На основі позначок учні об’‎єднуються у три групи: перша група – це ті, чиї позначки перебувають у позиції “Так” від 4 до 9; друга група – позиція “Ні” від 4 до 9; третя група – від 3 у позиції “Так” до 3 у позиції “Ні”.

Створені групи обмірковують дібрані аргументи, вибирають речника і готуються до полеміки. Групи по черзі доводять свою позицію. Після виступу кожного речника опоненти можуть поставити запитання, які у них виникли під час переліку аргументів щодо обстоювання позиції; на запропоновані запитання може відповісти будь-хто із групи. Речники формулюють свою відповідь заметодикою “Прес”: “Ми вважаємо, що… оскільки… , наприклад, … Отже…”.

2. Робота в парах

– Завдання. Знайти в комедії приклади використання гумору, іронії, сатири, сарказму.

3. Слово вчителя

– Сміх у комедії має величезну виховну силу, бо з його допомогою автор виявляє справжню сутність людей. Автор втілив у своїх персонажах не стільки індивідуально-конкретне, скільки типове – те, що завжди було й буде притаманне людській натурі: марнославство, лицемірство, невігластво, пихатість тощо.

Сміх Мольєра багатозначний: він то веселий, доброзичливий, життєрадісний, то викривальний, нищівний. У зображенні Журдена, пані Журден, закоханих автор віддає перевагу гумору та іронії. Між тим у розкритті образів аристократів автор застосовує сатиру і сарказм. Якщо вчинки Журдена він лише висміює, то спосіб життя Доранта і Дорімени рішуче засуджує.

Комізм у “Міщанині-шляхтичі” виникає і в окремих ситуаціях, у які потрапляють герої п’‎єси, і в їхніх висловлюваннях (наприклад, “турецька” мова, вигадана автором). Комічні ефекти в комедії Мольєра грунтуються на широкому використанні можливостей народного театру, що надає п’‎єсі особливої життєвості та дієвості.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

(Відповіді учні записують у зошити.)

– Які засоби комічного автор використав, щоб найбільш точно змалювати своїх персонажів? (Основними засобами стали гумор, іронія, сатира. Гумор – у відображенні смішного в життєвих явищах і характерах; іронія-у глузливо-критичному ставленні автора до об’єкта зображення; сатира – у гострому, осудливому висміюванні негативних явищ.)

– Що висміює і що прославляє Мольєр у комедії? (Мольер у комедії викриває тих людей, які прагнуть якнайкраще влаштуватися в суспільстві, збагатитися за рахунок інших. Мольєр також весело сміється і з тих, хто дає себе піддурити, але комедіограф вірив у шляхетність людини. За його переконанням, здоровий глузд і щирість завжди перемагають.)

– Які моральні висновки можна зробити, розглянувши образ пана Журдена? (Людина повинна бути собою, виховувати в собі почуття гідності, учитися, але ні перед ким не плазувати.)

2. Рефлексія

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Переглянути раніше забраний цитатний матеріал за комедією Мольєра “Міщанин-шляхтич”; підготуватись до написання твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ