Заробітня плата. Види заробітної плати

Заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці.

Під працею в широкому сенсі розуміється:

Оплата праці робітників різних професій;
оплата праці різнопрофільних спеціалістів – юристів, лікарів, стоматологів, викладачів.
оплата праці працівників дрібних підприємств – перукарів, водопровідників, майстрів по ремонту телевізорів і безлічі різних торговців – за трудові послуги, надані при реалізації їх ділової активності.
Хоча на практиці заробітна плата може приймати різну форму (премії, гонорари, комісійні винагороди, місячні оклади), ми будемо позначати все це терміном “заробітна плата” для позначення ставки заробітної плати в одиницю часу – за годину, день і т. д. Це позначення має певні переваги в тому сенсі, що нагадує нам про те, що ставка заробітної плати є ціна, виплачувана за використання одиниці послуг праці. Це також допомагає чітко розмежувати “заробітну плату” і “загальні заробітки” (останні залежать від ставки заробітної плати і запропонованої на ринку кількості годин або тижнів послуг праці).

Види заробітної плати

1. Номінальна заробітна плата – це сума грошей, отримана за годину, день, тиждень і т. д.

До номінальної заробітної плати відносяться:

Оплата, нарахована працівникам за відпрацьований час, кількість і якість виконаних робіт;
оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладів, премії відрядникам і почасових;
доплати у зв’язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові роботи, за бригадирство, оплата простоїв не з вини робітників і т. д.
2. Реальна заробітна плата – це кількість товарів і послуг, які можна придбати на номінальну заробітну плату; реальна заробітна плата – це “купівельна спроможність” номінальної заробітної плати. Реальна заробітна плата залежить від номінальної заробітної плати і цін на товари та послуги. Зміна реальної заробітної плати в процентному відношенні можна визначити шляхом вирахування процентної зміни в рівні цін з процентної зміни в номінальній заробітній платі. Так, підвищення номінальної заробітної плати на 10% при зростанні рівня цін на 7% дає приріст реальної заробітної плати на 3%. Номінальна і реальна заробітна плата необов’язково змінюються в одну і ту ж сторону. Наприклад, номінальна заробітна плата може збільшитися, а реальна заробітна плата в той же самий час зменшитися, якщо ціни на товари зростають швидше, ніж номінальна заробітна плата.

Залежно від кількості праці та часу раз личают дві основні форми оплати праці: відрядну і погодинну.

Загальний рівень заробітної плати

Заробітна плата розрізняється по країнах, регіонах, різних видах діяльності і індивідуумам.

Загальний рівень заробітної плати є комплексним терміном, що містить у собі широкий діапазон різних ставок заробітної плати. Це в цілому нестроге визначення є зручною початковою точкою при порівнянні і поясненні диференціації заробітної плати по країнах і регіонах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Заробітня плата. Види заробітної плати