ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК – Хрестоматія

1. Які книги ми називаємо священними?

2. Згадайте назви відомих вам священних книг людства. Розкажіть про їхню роль у світовій культурі і літературі.

3. Дайте визначення міфу. Які давньогрецькі міфи ви пам’ятаєте? Згадайте основну сюжетну лінію міфів троянського циклу.

4. Назвіть хронологічні межі античності. Яку літературу ми називаємо античною? Згадайте особливості її розвитку.

5. Які роди літератури ви знаєте? Назвіть їхні характерні ознаки.

6. Розкажіть про Гомера, історичну та міфологічну основу його “Іліади”.

7. Розкажіть про особливості лірики давньогрецького поета Тіртея і сформований ним ідеал античного героя..

8. Схарактеризуйте творчість Сапфо. Визначте основні мотиви її поезій.

9. Розкажіть про виникнення давньогрецького театру. Якими були його особливості?

10. Поясніть особливості втілення міфу про Прометея в трагедії Есхіла “Прометей закутий”. Як у творі Есхіла розкрито ідею самопожертви, свободи особистості?

11. Назвіть імена видатних давньоримських поетів золотої доби Августа.

12. Яким чином Вергілій уславив золоту добу Августа в героїчній поемі “Енеїда”? Порівняйте ідеали героя у творах Гомера і Вергілія.

13. Схарактеризуйте вплив античності на розвиток світової літератури.

14. Які особливості китайської поезії епохи Та ні. Як філософія даосизму відобразилася у творчості Лі Бої Яким чином конфуціанство вплинуло на поезію Ду Фу?

15. Які провідні мотиви рубаї Омара Хайяма? Поясніть особливості будови рубаї.

16. Розкажіть про особливості доби Середньовіччя. У чому відмінність між баченням людини середньовічними й античними митцями?

17. Визначте головну ідею героїчного епосу “Пісня про Роланда”. Що є спільного і відмінного в героїчних епосах античності й Середньовіччя?

18. Чому творчості Дайте Аліг’єрі надають особливого значення в період переходу від світосприйняття Середньовіччя до світосприйняття Відродження?

19. Назвіть особливості мистецтва доби Відродження. Поясніть значення терміна Ренесанс. У чому відмінність між світоглядом Відродження і Середньовіччя?

20. Схарактеризуйте особливості сонетів Франческо Петрарки.

21. Що вам відомо про творчість Вільяма Шекспіра! Як у його сонетах розкрито тему кохання і дружби? Дайте характеристику сонету як віршової форми.

22. Поясніть сутність ідеології Відродження, її оптимістичного світобачення на прикладі трагедії Вільяма Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.

23. Поясніть особливості іспанського Відродження на прикладі роману Мігеля де Сервантеса “Дон Кіхот”.

24. Як у творах Луїса де Гонгора та Джока Донна відобразилися естетичні і філософські засади літератури бароко?

25. У чому особливість художніх принципів класицизму? Схарактеризуйте комедію Мольєра “Міщанин-шляхтич” як класицистичний твір.

26. У чому полягає філософський зміст казки-притчі Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький принц”?

27. Чого навчив вас птах-вигнанець із повісті-притчі Річарда Баха. “Чайка Джонатан Лівінгстон”?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК – Хрестоматія