Запам’ятовуваність реклами

Запам’ятовуваність реклами – метод аналізу ефективності рекламної комунікації з цільовою аудиторією. Запам’ятовуваність є одним з найбільш цінних якостей рекламного звернення і одним з ключових параметрів, що вимірюються в тестуванні ефективності реклами.

Запам’ятовуваність реклами вимірюється з застосуванням кількісних методів дослідження. Запам’ятовуваність виявляється по вибірці респондентів, коли аудиторії демонструється реклама, потім через якийсь час досліджуваної аудиторії задається питання про те, що з показаного залишилося в пам’яті. Виявлення запам’ятовування реклами може здійснюватися з підказкою або без підказки. Пригадування з підказкою означає, що респонденту називають рекламований бренд або товарну категорію.

У процесі цих досліджень з’ясовуються наступні питання:

    Яка частина досліджуваної аудиторії може пригадати рекламу через тиждень / місяць / квартал? Чи можуть представники аудиторії ідентифікувати рекламу з торговою маркою? Що саме запам’ятали представники цільової аудиторії в рекламі? Який коефіцієнт кореляції обсягу реклами і обсягу продажів?

Методи посилення запам’ятовування реклами:

    Використання взаємозв’язку елементів реклами. Рекламні ролики з більш високим рівнем синхронізації відео, аудіо та смислового ряду досягають більш високого рівня запам’ятовування; Використання конкретних слів і понять, викликають у свідомості конкретний образ і асоціацію з рекламованим товаром; Метод Автореференція, що має на увазі звернення до власного “Я” і особистого досвіду споживача; Використання мнемонічних прийомів, до яких відносять рими і співзвуччя; Стислість рекламного повідомлення. Вважається, що короткі рекламні повідомлення краще запам’ятовуються; Повторення при низькій мотивації до покупки здатне посилити рекламний вплив; Новизна і незвичність є методом, що сприяє залученню споживачів до реклами.

Запам’ятовуваність реклами безпосередньо впливає на результати продажів рекламованого товару. Чим довший проміжок часу після контакту з рекламою споживач здатний утримати в пам’ять об’єкт реклами, тим вище ймовірність вибору цього ж об’єкта на полиці магазину серед товарів конкурентів. Відповідно, якщо товар не є єдиним звичним для споживання, запам’ятовуваність реклами безпосередньо впливає на ймовірність продажу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Запам’ятовуваність реклами