Замінні і незамінні амінокислоти

Амінокислоти – складні органічні речовини, що складаються з вуглеводневого радикала, який може включати сірку або фосфор, і двох функціональних груп – NH2 і – COOH. За ознакою виділяють замінні і незамінні амінокислоти.

Амінокислоти

Амінокислоти – мономери, що складаються з вуглеводнів, азоту і кисню. Деякі сполуки містять сірку, фосфор і деякі інші елементи. Це похідні карбонових кислот з групою – COOH. Одна амінокислота може містити кілька аміногруп.

Амінокислоти – кристалічні сполуки, розчинні у воді. Вони проявляють амфотерні властивості і можуть реагувати з неорганічними речовинами – киснем, водою, кислотами, лугами.

Амінокислоти утворюють полімери – білки, які можуть складатися з різних мономерів. Наприклад, казеїн включає тирозин, лізин, валін, пролін і інші амінокислоти.

Замінні і незамінні

Всього відомо близько 500 амінокислот. Амінокислоти класифікуються за різними ознаками залежно від будови, складу, фізичних властивостей. З усієї кількості амінокислот тільки 22 використовуються організмом для синтезу в першу чергу різних білків. Важливі для організму амінокислоти класифікують на три групи:

    Замінні – синтезуються всередині організму; Незамінні – не синтезуються в організмі; Частково замінні – не синтезуються в організмі у великій кількості.

Замінні амінокислоти утворюються з речовин, що надійшли в організм разом з їжею. Незамінні не можуть утворюватися в організмі, тому надходять до клітин в готовому вигляді. Їх відсутність призводить до зниження розумової діяльності, пам’яті, імунітету. Частково замінні або частково незамінні амінокислоти синтезуються в організмі, але більша їх частина потрапляє в організм в готовому вигляді разом з їжею.

У таблиці замінних і незамінних амінокислот перераховані речовини з молекулярними формулами.

Замінні

Формула

Незамінні

Формула

Частково замінні

Формула

Аланін

C3H7NO2

Лейцин

C6H13NO2

Тирозин

C9H11NO3

Аспарагін

C4H8N2O3

Ізолейцин

C6H13NO2

Цистеїн

C3H7NO2S

Гліцин

C2H5NO2

Валін

C5H11NO2

Гістидин

C6H9N3O2

Карнітин

C7H15NO3

Фенилаланін

C9H11NO2

Аргінін

C6H14N4O2

Орнітин

C5H12N2O2

Триптофан

C11H12N2O2

Пролін

C5H9NO2

Треонін

C4H9NO3

Серин

C3H7NO3

Лізин

C6H14N2O2

Таурин

C2H7NO3S

Метіонін

C5H11NO2S

Глутамін

C5H10N2O3

Глутамінова кислота

C5H9NO4

Незамінні кислоти містяться в бобових, рисі, червоному і білому м’ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах. При збалансованому харчуванні людина отримує всі необхідні амінокислоти.

Що ми дізналися?

Амінокислоти – мономери, що складаються з водню, вуглецю, кисню та азоту. Деякі сполуки можуть включати інші елементи, наприклад, сірку або фосфор. Для функціонування організму людини необхідні 22 амінокислоти. При цьому не всі амінокислоти синтезуються в клітинах. У зв’язку з цим виділяють три групи амінокислот: замінні (десять з’єднань), незамінні (вісім) і частково незамінні (чотири).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Замінні і незамінні амінокислоти