ЗАКРІПЛЕННЯ ЗВУКОВОГО ЗНАЧЕННЯ БУКВИ Жж. ОПРАЦЮВАННЯ УРИВКА КАЗКИ “ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ”. ПРИСЛІВ’Я. РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: закріпити знання учнів про звукове значення букви Жж; формувати літературну вимову слів зі звуком [ж] в кінці слова та в кінці складу перед наступним глухим; виховувати щедрість, бажання поділитися з другом; прищеплювати інтерес до читання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Розучування скоромовки

Жатка жвава жито жне,

Жатку жнець не дожене.

Учитель стисло коментує зміст скоромовки, пояснюючи значення слова жваво (швидко) та слів жатка, жнець, що відображають спосіб збирання хліба у минулому.

2. Слухання вірша

Журавлик зітхає журливо:

– Час на чужину уже.

А першою буквою в слові “журавлик”

Звичайно ж, є літера… (“же”).

– Які ще слова з літерою Жж зустрічаються у вірші? (Журливо, чужина, уже)

3. Гра “хто добре чує звук [ж]?”

Я зібрав жуків чимало,

Та вони всі повтікали.

Я – за ними. Ну й дива!

Заповзли вони в слова:

“Жар, кажан, пожежа,

Жито, жаба, вежа,

Баклажан, пружина,

Жало, вуж, крижина…”

Де жуки ці? Покажіть.

4. Добирання учнями слів зі звуком [ж] в різних позиціях

Учитель вимагає підкреслено чіткої вимови цього звука в кінці слів (ніж, вуж) та в кінці складів (книжка, діжка).

5. Читання віршів Н. Забіли “На зеленому лужку” і Л. Вознюк “Журиться журавлик дуже”

6. Робота над загадками

– Довгі ноги, довгий ніс,

Прилетів, обід приніс:

Смачних жабенят

Для своїх малят. (Журавель)

– Я руда, низького росту,

Хитра я і довгохвоста.

На курей я вельми ласа –

В них таке смачненьке м’ясо…

Вовку-брату я сестриця,

А зовуть мене… (лисиця).

Фізкультхвилинка

III. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 106-107)

1. Розглядання ілюстрації до казки “лисичка і Журавель”

– До якої казки ця ілюстрація? Опишіть журавля. Опишіть лисичку.

2. Відшукування на ілюстрації інших предметів, у назві яких трапляється звук[ж]

Журавель, жоржини.

3. Читання слів у стовпчиках

– Виберіть і прочитайте тільки двоскладові (трискладові) слова.

– Прочитайте вголос тільки слова з наголосом на другому (третьому) складі.

– Відшукайте слова-родичі серед поданих слів.

4. Опрацювання української народної казки “лисичка і журавель”

1) Читання казки вчителем.

2) Читання казки учнями (окремі учні читають по частинах, решта стежить за підручником).

3) Словникова робота за змістом тексту.

Учитель пояснює нові слова та вирази (кумами стали, подружилися одне з одним, високий глечик з вузьким горлечком, розгнівалась).

4) Відповіді на запитання.

– Чому Лисичка запросила Журавля на гостину?

– Чи добре вчинила Лисичка, що в такий негарний спосіб пригостила Журавля?

– А як Журавель вирішив відплатити Лисичці за її насмішку над ним?

– Як ви вважаєте, чи могла продовжуватися дружба між Лисичкою і Журавлем?

– А знаєте, що було далі?

IV. РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ. ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ НАД КАЗКОЮ “ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ”

1. Розглядання ілюстрацій у книжці

2. Читання казки вчителем

3. Словникова робота

Подружилися – потоваришували, заприятелювали.

Вгощу – пригощу, почастую, нагодую.

Призволяйся – їж, пригощайся.

Погордувати – поставитися до кого-небудь зневажливо, зверхньо, презирливо.

Випорожнити – робити порожнім.

Гостина – похід у гості.

Пісним голосом – нудним, нецікавим голосом.

4. Вправи на миттєве сприймання тексту

– Я читатиму початок, а ви кінцівку речення.

5. Робота над змістом казки

– На що сподівалася Лисичка, коли запросила на гостину Журавля? (Обхитрувати, обдурити)

– На що сподівався Журавлик, коли запросив Лисичку? (Віддячити)

– Як частувала Лисичка? Зачитайте.

– Чи гостинною вона була? (Ні)

– Як пригощав Журавель? Зачитайте.

6. Визначення головної думки казки. Робота над прислів’ям

– У чому полягає головна думка казки? Чого вчить нас ця казка? (Бути щирим зі своїми друзями, ділитися з ними тим, що сам маєш, не обманювати їх.)

– Чи тільки птахів і тварин стосується казка?

– Яких людей зобразив автор казки?

– Поясніть прислів’я: “Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже”.

– Які ви ще знаєте прислів’я про дружбу?

– З добрим дружись, а лихих стережись.

– Дружба міцніша від кам’яних стін.

– Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.

– Дружба – найбільший скарб.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку казку ми читали?

– Що засуджується у казці? Чого вона вчить? (Бути гарним товаришем, гостинним хазяїном, бути нежадібним…)

– Що у казці вам найбільше запам’яталось?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗВУКОВОГО ЗНАЧЕННЯ БУКВИ Жж. ОПРАЦЮВАННЯ УРИВКА КАЗКИ “ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ”. ПРИСЛІВ’Я. РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)