Закон збереження електричного заряду – коротко

Протилежні за знаком заряди, що виникають в результаті електризації на перебувають у контакті тілах, рівні по модулю. У цьому можна переконатися, якщо помістити всередину полого металевої кулі, надягнутого на електрометрії, наелектризовані скляну паличку і шматочок шовку (рис. 137). Стрілка електрометра не відхилена. Інакше кажучи, сума зарядів обох тіл і до, і після електризації дорівнює нулю.

В результаті численних дослідів було встановлено, що алгебраїчна сума електричних зарядів в замкнутій системі залишається постійною.

Сформульоване твердження є фундаментальним законом природи; його називають законом збереження електричного заряду. Цей закон, як і всі закони збереження, виконується для замкнутої системи, яка в даному випадку являє собою сукупність взаємодіючих заряджених тел.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Закон збереження електричного заряду – коротко