Закон Хаббла (розбігання галактик)

Підпорядковується законам Кеплера і всесвітнього тяжіння рух більших космічних об’єктів – зоряних скупчень, галактик, туманностей? Безумовно, так. Однак в настільки великих масштабах діють і інші закони руху. Як приклад наведемо закон Хаббла – закон розбігання галактик.

Наш Всесвіт постійно розширюється, відстань між галактиками збільшується. Виявилося, що таке розбігання підпорядковується суворої закономірності.

Закон Хаббла: швидкість віддалення галактик одна від одної прямо пропорційна відстані між ними.

Математичне вираження закону Хаббла дуже просте:

V = H – r,

Де v – швидкість віддалення галактик одна від одної, H – коефіцієнт пропорційності, або постійна Хаббла, рівна 70 км / (с – Мпк), r – відстань між галактиками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Закон Хаббла (розбігання галактик)