Загальний план будови системи кровообігу

Кровообіг це процес руху крові по судинному руслу, що забезпечує виконання нею своїх функцій. Фізіологічну систему
кровообігу складають серце і судини. Серце забезпечує енергетичні потреби системи, а судини є кровоносним руслом. У хвилину серце перекачує близько 5 літрів крові, за рік 260 тонн, а протягом життя близько 200.000 тонн крові. Сумарна довжина судин близько 100.000 км.
Перше наукове дослідження системи справив У. Гарвей. У 1628 році він опублікував роботу “Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин”. У 1653 року чернець М. Серве описав мале коло кровообігу, а 1661 р Мальпігі під мікроскопом виявив капіляри.
Велике коло кровообігу починається аортою, що відходить від лівого шлуночка. У міру віддалення від серця вона ділиться на артерії великого, середнього і малого калібру, артеріоли, прекапіляри, капіляри. Капіляри з’єднуються в посткапілярні венули, потім вени. Закінчується велике коло порожнистими венами, що впадають у праве передсердя. Мале коло кровообігу починається легеневою артерією, що відходить від правого шлуночка. Вона також розгалужується на артерії, артеріоли і капіляри пронизують легені. Капіляри об’єднуються в венули і легеневі вени. Останні впадають у ліве передсердя.
Серце – це порожнистий м’язовий орган. Його вага становить 200-400 грам або 1/200 маси тіла. Стінка серця утворена трьома шарами: ендокардом, міокардом і епікардом. Найбільшу товщину 10-15 мм вона має в області лівого шлуночка. Товщина стінки правого – 5-8 мм, а передсердь 2-3 мм. Міокард складається з м’язових клітин 2-х типів: скорочувальних і атипових. Велику частину складають скоротливі кардіоміоцити.
Серце розділене перегородками на 4 камери: 2 передсердя і 2 шлуночки. Передсердя з’єднуються з шлуночками допомогою атріовентрикулярних отворів. У них знаходяться стулчасті атріовентрикулярна клапани. Правий клапан тристулковий (трікуспідальний), а лівий двухстулковий (мітральний). До стулок клапанів приєднуються сухожильні нитки. Іншим кінцем ці нитки з’єднані сосочковими (папілярними) м’язами. На початку систоли шлуночків ці м’язи скорочуються і нитки натягаються. Завдяки цьому не відбувається вивороту стулок клапанів в порожнину передсердь і зворотного руху крові – регургітації. У місцях виходу аорти і легеневої артерії з шлуночків розташовані аортальний та пульмональний клапани. Вони мають вигляд кишень у формі півмісяців. Тому їх називають півмісяцевими. Функцією клапанного апарату серця є забезпечення одностороннього струму крові по колах кровообігу. У клініці функція клапанного апарату досліджується такими непрямими методами, як аускультація, фонокардіографія, рентгенографія. Ехокардіографія дозволяє візуально спостерігати за діяльністю клапанів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Загальний план будови системи кровообігу