Загальні принципи цивільного права

Загальні принципи цивільного права встановлювалися відповідно до вимог соціального та економічного життя протягом довгого часу. Окремі початку даної науки з плином часу знаходили закріплення в законах і міжнародно-правових документах.

Загальні принципи цивільного права – це загальні основні ідеї (основні початку), які формують сутнісну основу цивільно-правового регулювання, а також особливості його норм.

Загальні принципи цивільного права відображені в самому початку Цивільного кодексу України.

До загальних принципів цивільного права слід зарахувати такі принципи:

– свобода договору;

– рівність учасників договору;

– недоторканність власності;

– гарантія безперешкодного здійснення всіх цивільних прав;

– заборона на довільне втручання будь-якої особи в приватні справи;

– забезпечення механізму відновлення порушених прав;

– судовий захист порушених прав.

Вищевказані принципи цивільного права мають рівнозначну силу і представляють однакову важливість для даної галузі права.

“Своя воля” і “свій інтерес” виступають найважливішими рисами принципів цивільного права. Згідно з положеннями Цивільного кодексу України юридичні особи та громадяни набувають і реалізують цивільні права своєї волею і у своїх інтересах. У цьому сенсі велике значення має загальне початок, іменоване як “свобода договору”.

Суб’єкти цивільного права вільні при встановленні своїх прав і обов’язків на базі договору.

Основні принципи цивільного права мають для даної галузі визначальне значення. У Цивільному кодексі України відображено, що цивільне законодавство базується на визнанні даних принципів.

Загальні принципи цивільного права необхідно визнавати в якості:

– найважливішою основи для застосування права, в тому числі і в процесі застосування його за аналогією;

– фундаментального критерію в процесі тлумачення його положень;

– направляє при розвитку цивільного законодавства.

Суть загальних принципів цивільного законодавства показує важливу сторону його ролі в історичному вимірі.

За своєю сутністю принципи цивільного законодавства є основою громадянського суспільства. Загальні принципи цивільного права – це провідні початку права, які виступають його головними ідеями та основними положеннями.

Крім зазначених принципів цивільного права, для його розуміння і ефективного застосування велике значення мають і інші принципи. Вони відображені в статті ГК України. До них віднесені:

– принцип розумності;

– принцип сумлінності;

– принцип справедливості.

Помітне значення мають і юридичні принципи окремих інститутів, юридичних конструкцій і норм. Наприклад, принцип слідування щодо володіння, принцип витребування речі в натуральному вигляді (віндикаційний позов) в процесі захисту права власності і т. д.

Юридична практика показує, що пізнання принципів цивільного права є найбільш високе Цивілістичному знання. Це проявляється в глибокому освоєнні змісту і призначення цієї галузі права, яке в значній мірі визначає глибоку підготовку з цивільного права в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Загальні принципи цивільного права