ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРИ XIX СТ., СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ЛІТЕРАТУРИ. РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Мета: схарактеризувати з учнями розвиток культури та літератури XIX ст.; показати стильове розмаїття літератури; розвивати навички систематизації та узагальнення матеріалу, використання міжпредметних зв’язків, уміння складати конспекти лекцій; виховувати інтерес до світової літератури, любов до книги та мистецтва взагалі.

Обладнання: карта світу; портретна галерея письменників XIX ст., виставка їхніх творів; ілюстрації до найвидатніших наукових досягнень цієї доби.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Напевне, немає серед вас таких, у кого не було б удома художньої книжки. То ж що означає книга для нас, чого ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письменник XIX ст. Гі де Мопассан: “Розрадьте мене; втіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів”.

· Що означає художня книга для вас, яке місце посідає вона у вашому житті? Чи не витіснили її новітні джерела інформації та розваг? (Відповіді учнів.)

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б загалом етапи розвитку світової літератури, її найцінніші надбання. У попередніх класах ми ознайомилися з літературою від її витоків до І половини XIX ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття.

· Як ви вважаєте, що об’єднує письменників різних епох і народів, їх твори? (Людина, її уявлення про світ і про себе; читач.)

– Розвиток стилів і напрямів у літературі важко обмежити в часі. Ось, наприклад, романтизм – основний літературний напрям XIX ст., який поступово переходить у неоромантизм. Утім, він яскраво представлений (зокрема, у ліриці) і в літературі XX ст. Для літератури XIX ст. характерним є шлях від романтизму до реалізму. Про це – сьогодні на уроці.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

· Пригадайте письменників-романтиків XIX ст. та їхні твори. (Г. Гейне, Дж. Байрон, А. Міцкевич, О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь.)

· Що є характерним для романтиків і чим це обумовлено? (Відповіді учнів.)

Однією з найяскравіших сторінок у розвитку світового літературного процесу, яку називають золотим фондом світового письменства, є саме XIX століття.

V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Презентація книжок і портретів найвидатніших письменників XIX ст.

2. Колективна робота з таблицею “Найважливіші суспільні, історичні, наукові події XIX ст.”

Суспільні, історичні, наукові події XIX ст.

Реалізм як один із основних творчих методів XIX ст. і його ознаки

– Наполеонівські війни;

– громадянська війна в США;

– об’єднання Германії;

– розвиток капіталізму;

– жорстока ринкова боротьба;

– соціально-демократичні рухи;

– великі відкриття в природознавстві – еволюційна теорія Дарвіна, закон збереження і перетворення енергії;

– розвиток науково-технічного прогресу: автомобілі, електрика тощо

– Пізнання соціальних зв’язків людини і суспільства;

– прагнення достовірного зображення, відтворення життя “у формах власне життя”;

– зображення типових характерів у типових обставинах;

– викривальний пафос;

– розмаїття художніх форм;

– пізнавальне спрямування (зв’язок із науками)

Учитель. Пригадайте відомості з історії, інших джерел про цей час і заповніть лівий стовпчик таблиці.

3. Заповнення правого стовпчика таблиці (під керівництвом учителя)

4. Інтерактивна вправа “Мозковий штурм”

Учитель. Знайдіть логічно-причинові зв’язки між двома колонками, зробіть висновки.

Очікувані відповіді

– Швидко й бурхливо змінюється суспільство, необхідно осмислювати зміни, реагувати на них. Звідси – зв’язок із дійсністю.

– Життя багатогранне, умови розвитку національних культурах дуже різняться, тому письменники використовують різні художні форми.

– Людину розглядають як продукт історії, її поведінка є соціально обумовленою, адже особистість належить до певної соціальної групи. Звідси – типові характери в типових обставинах.

– З’явилася віра в те, що література може вплинути на життя, змінити його на краще. Звідси – викривальний пафос.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Бесіда

Учитель. Які з наведених далі тверджень відомих людей, на вашу думку, найвдаліше характеризують XIX ст. і світовий літературний процес цього періоду? Відповідь обгрунтуйте.

– “XIX ст. відрізняється від усіх століть точним і виразним зображенням людського серця”. (Стендаль)

– “Маркса просторіччя,

Наївне дев’ятнадцяте сторіччя”.

(О. Ольжич. “На небі хмара – вічність і світи…”)

– “Протягом XIX ст. митці працювали “естетично змішано”. Вони зводили суто естетичні елементи до мінімуму й намагалися побудувати художній твір майже цілком на відтворенні реальності. У цьому розумінні все зразкове мистецтво… століття було реалістичним”. (X. Ортега-і-Гассет. “Дегуманізація мистецтва”)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати конспект, вступну статтю підручника, записати у вигляді тез важливі доповнення до теми.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про досягнення природничих наук у ХІХ ст.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Справжній митець творить вільно й незалежно й обирає з літературної традиції те, що співзвучне його внутрішнім прагненням. Нерідко майстер слова жодним чином не пов’язує себе із певною стильовою течією (наприклад, ані Стендаль, ані Бальзак, ані Флобер, яких називають класиками реалізму, реалістами себе не вважали), тому, звертаючись до творчості того чи іншого письменника, ми спробуємо осягнути неповторність його суперечливого художнього світу, а не прагнути будь-що зарахувати його до певної течії, школи чи угрупування. Що стосується реалізму, то його елементи з’явилися ще в добу Відродження чи й раніше, хоча термін почали вживати в середині XIX століття, у період найвищого розвитку й розквіту цього напряму.

2. Рефлексія. інтерактивна вправа “Мікрофон”

– Найбільше мені запам’яталося (мене вразило) … тому, що…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРИ XIX СТ., СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ЛІТЕРАТУРИ. РЕАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ