Загальна характеристика реакційної здатності спиртів

Досить серйозна вступна частина курсу органічної хімії дозволяє вчителю спільно з учнями прогнозувати основні реакційні центри та хімічні властивості органічних речовин, що містять різні функціональні групи. Однак таке поглиблення виправдано тільки в класах профільного типу. У загальноосвітньому класі вчитель може відразу звернутися до схеми, узагальнюючої хімічні властивості граничних одноатомних спиртів (рис. 20). Подальший виклад матеріалу, що супроводжується демонстраційним експериментом, зручно проводити відповідно до цієї зразкової схемою.

Перевірку домашнього завдання у профільному класі вчитель закінчує питанням про електронну будову спиртів. Аналізуючи розподіл електронної щільності поблизу функціональної групи, учні з допомогою вчителя знаходять найбільш реакційно-здатні атоми, визначають тип реакції з їх участю і вказують хімічні зв’язки, які при цьому будуть розриватися.

Атом кисню найбільш електроотріцателен в порівнянні з вуглецем і воднем, тому зв’язки С-О і О-Н – ковалентні полярні. Більш полярна зв’язок в гідроксильної групі, при хімічних реакціях вона може гетеролігіческі розриватися з утворенням катіона водню. Це обумовлює кислотні властивості спиртів. Атом вуглецю, пов’язаний з гідроксильною групою, має дефіцит електронної щільності, отже, він може бути об’єктом атаки нуклеофільних реагентом. При цьому розриватися буде зв’язок С-О, тип реакції – нуклеофільне заміщення. У свою чергу атом кисню володіє надлишковою електронною щільністю, т. К. Несе дві неподіленого пари електронів. Він надає спирту нуклеофільниє властивості, т. Е. Молекула може виконувати роль реагенту в реакціях нуклеофільного заміщення. Після такого аналізу вчитель переходить до розгляду хімічних властивостей спиртів, і хлопці переконуються, що їх теоретичний прогноз виявився вірним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Загальна характеристика реакційної здатності спиртів