Загальна характеристика царства Рослини

Всі рослинні організми мають спільні риси, які як відрізняють їх від представників інших царств органічного світу, так і зближують з ними. Відмінними ознаками царства Рослини можна вважати наступні:

    Відносна нерухомість організму і його і зв’язок з субстратом; Наявність пластид – хлоропластів, хромопластів і лейкопластів в клітинах; Розгалуженість поглинаючої поверхні тіла; Постійне зростання; Прояв подразливості; Наявність целюлозної клітинної оболонки; Здатність до фотосинтезу – автотрофне живлення.

Зближує рослинні організми з представниками інших царств живої природи:

    Клітинна будова; Загальні механізми росту; Розвитку; Розмноження; Обміну речовин.

Рослини здатні до фотосинтезу завдяки наявності хлорофілу в їх зелених органах, стеблах у молодих і трав’янистих рослин і листі. Накопичуючи органічні речовини в процесі фотосинтезу, рослини створюють основний запас біомаси на планеті Земля, тобто є продуцентами.

Кисень, що виділяється рослинами в процесі фотосинтезу, служить джерелом аеробного дихання і утворює озоновий шар атмосфери.

Рослини з’явилися на Землі близько 2 млрд років тому. Спочатку розвиток рослинних організмів відбувався у водному середовищі, що призвело до появи – водоростей. Потім рослини стали освоювати сушу. Цьому сприяло виникнення наступних ароморфозів:

    Виникнення фотосинтезу; Виникнення еукаріотичної будови клітин; Виникнення мейозу і запліднення; Виникнення багатоклітинності та диференціації клітин з утворенням тканин і органів; Виникнення чергування гаплоїдного і диплоїдного поколінь; Виникнення сімені; Виникнення квітки.

Еволюція рослин йшла в напрямі від спорових до насіннєвих, від нижчих до вищих. У нижчих рослин немає справжніх тканин і органів. Вони займають водне середовище проживання.
Тіло вищих рослин розчленоване на вегетативні та генеративні органи; вони мають провідні тканини і займають три місця існування:

    Водне; Грунтове; Повітряне.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна характеристика царства Рослини