Загальна динамічна морфологія

Динамічна морфологія (від грец. – Сила) – наука, що вивчає анатомічну основу рухів і положень тіла людини (співвідношення його частин, їх взаєморозташування), що дає анатомічний аналіз роботи пасивної та активної частин опорно-рухового апарату і оцінює при цьому стан всіх органів і систем тіла. Динамічна морфологія розвиває основні принципи функціональної анатомії в їх додатку до вивчення рухів тіла. Розглядаючи вікові, статеві, соматотипологічні особливості положень і рухів тіла, вона пов’язана з віковою і конституціональної морфологією, з вивченням морфологічних проявів статевого диморфізму. Динамічна морфологія знаходиться в нерозривному зв’язку з біомеханікою, вирішуючи суміжні завдання. Динамічна морфологія у своєму загальному розділі виконує підготовчі (пропедевтические) функції для біомеханіки. Разом з тим біомеханіка дає відомості, необхідні для вдосконалення приватного відділу динамічної морфології. Динамічна морфологія тісно пов’язана зі спортивною морфологією, одне із завдань якої – вивчення морфофункціональних перебудов організму в умовах повторюваних положень і рухів тіла.

Класифікація динамічної морфології

З урахуванням завдань, що вирішуються цією наукою, її поділяють на загальну, приватну і область, прикордонну з біомеханікою.
Загальна динамічна морфологія – результат реалізації в навчальній і науковій анатомії Кінезіологічна принципу (від грец. – Рух), тобто принципу вивчення органів і структур тіла у зв’язку з виконуваними рухами. Цей принцип має на увазі не стільки систематичне (щодо окремих систем органів) і не стільки топографічне (з урахуванням розташування цих органів), скільки деятел’ностное (пронизане анатомічним тлумаченням особливостей рухової діяльності) вивчення будови тіла людини на різних структурних рівнях організації – від рівня організму в цілому (макроскопічного, организменного) до клітинного і внутрішньоклітинного рівнів (мікро-і ультрамікроскопічний).

При аналізі положень і рухів людини руховий апарат розглядається як цілісне утворення у зв’язку з системами його забезпечення та регулювання. Якщо при вивченні будови кісток, їх сполук, м’язів та інших органів основним є метод аналізу, то у динамічній морфології провідну роль відіграє метод синтезу, узагальнення.
Приватна динамічна морфологія розглядає анатомічну характеристику рухів і положень тіла у зв’язку з потребами спортивної, професійної, педагогічної, побутової та інших видів практики. Ці дані необхідні для вдосконалення спортивної техніки, вирішення завдань ергономіки (більш раціонального, з урахуванням можливостей людини планування робочих місць і пультів управління), ергономічного обгрунтування питань виробничої і побутової техніки успішної розробки нових тренажерних пристроїв в спорті і т. п.

Розглядаючи з позицій анатомії яке положення або рух тіла, необхідно добре знати техніку виконання, ясно уявляти собі цільову спрямованість даної вправи Приватна динамічна морфологія входить в кожну спортивно-педагогічну дисципліну, відкриваючи перспективи вдосконалення техніки і спортивної майстерності.
Область, прикордонна з біомеханікою, вивчає питання динамічної морфології, пов’язані з положенням центрів тяжіння (мас) і об’єму тіла, видами та умовами його рівноваги і т. п..


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Загальна динамічна морфологія