Загальна декларація прав людини як ідеал сучасного права

Загальна Декларація прав людини є найбільшим надбань післявоєнного суспільства. Саме вона стала першим документом, який на міжнародному рівні закріпив природні права і свободи кожної людини.

Загальна декларація прав людини як ідеал сучасного права
Розвиток і формування права як соціального інституту зайняло кілька історичних епох. Необхідність створити кодифікований нормативний документ, який би гарантував людині її права і свободи, виникла ще в античні часи.

Тим не менш, на протяг більш ніж двох тисяч років, права і свободи людини значно поступалися правам і свободам громадянина. На зорі 20 століття, незважаючи на скасування рабовласництва, рівень прав і свобод людини залежав від таких факторів як національна та расова приналежність, рівень освіти і добробуту, що було неправомірним.

Після закінчення Другої Світової війни, питання про створення документа, який би захищав права і свободи людини, став незвичайно гостро. У році Асамблеєю ООН була прийнята Загальна Декларація прав і свобод людини.

Навіть нам, людям які живуть в 21 столітті, слід розуміти всю значимість і універсальність цього документа. Саме в цьому документі були вперше сформульовані ті правові цінності, які сучасне право іменує універсальними – право людини на життя, право на збереження честі та гідності, право на свободу світогляду.

Крім цього, у Загальній Декларації прав і свобод людини вказана роль держав у забезпеченні, гарантії та захист цих прав. Прийняття та ратифікація цього документа стала величезним проривом у правосвідомості людства.

Права людини – міра його волі
Кожна людина володіє широким спектром політичних, громадянських, соціальних, економічних і природних прав і свобод. Всі вони закріплені у відповідних нормативно – правових актах і гарантуються з боку держави. Однак не слід вважати, що права, якими ми володіємо, надають нам безмежну свободу.

Старовинна англійська прислів’я говорить, що свобода розмахування руками закінчується там, де починається обличчя сусіда. Багато хто з нас, користуючись своїми законними правами, не думають про те, що тим самим можуть завдати шкоди оточуючим людям.

Так соціальне право на житло, не передбачає можливість людини захопити житло свого сусіда, так як сусід у свою чергу є володарем права на недоторканність житла. Використання прав має бути раціональним, адже в іншому випадку, ми будемо обмежувати у правах і свободах інших людей.

Користуючись своїми правами, необхідно завжди з повагою ставиться до прав інших людей, не обмежувати їх волі та інтересів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загальна декларація прав людини як ідеал сучасного права