Загадки природи

Матеріал до уроку. Дмитро Чередниченко “Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик”.

Мета. Ознайомити учнів із творчістю українського письменника Д. Чередниченка, вчити розрізняти правдиве і вигадане; виразно. інтонаційно читати, звертаючи увагу на інтонаційні та розділові знаки; розвивати логічне мислення та мову школярів, збагачувати словниковий запас дітей; виховувати повагу до старших, любов до усього живого, спостережливість та захоплення звуками живої природи.

Обладнання. Таблиці складів та сигнальні картки зі словами, малюнки до вправ, ілюстрації до оповідання.

Хід уроку

І. Організація класу.

II. Мовна розминка.

1. Гра “Який звук спільний?”.

Учитель показує малюнки із зображенням дзеркала, дзвіночка, дзьоба, дзиги, кукурудзи.

2. Вивчення скоромовки.

Дзинь – дзвіночки

Водять таночки.

В полі дзвін, в лісі дзвін,

Дінь-дзінь, дінь-дзінь!

3. Розпитування за складовою таблицею.

4. Вправа на швидке читання та розвиток мовної догадки.

– Прочитайте слова-прикметники і текст подумки, вставляючи пропущені букви або кінцівки слів.

В…сокий

Н…зенький

До…рий

Бород…тий

Безву…ий

Доп…тливий

Л…блячий

Т…плий

Ле…кий

Спів…чий

Івасикові ві… рок… . Він ду… до…тлив… . Хоче…се зн…ти. Усе йо… ціка… . Ось по…чив риб…, а ось – ме…ли… . Які ж во… кра…ві!

– До прикметників доберіть слова, протилежні за значенням.

– Які з цих ознак могли б охарактеризувати хлопчика Івасика?

III. Повідомлення теми і мсти уроку.

– Д. Чередниченко – відомий український письменник і перекладач, автор художніх книжок для дітей та шкільних підручників.

Твори Д. Чередниченка приваблюють читачів захопливими, дотепними, смішними історіями, цікавим змістом і сміливою вигадкою. Ось одне з його оповідань – “Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик”.

IV. Опрацювання оповідання Д. Чередниченка “Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик”.

1. Підготовка до ознайомлення з новим твором.

– Хто з вас любить розмовляти з дідусем?

– Чи доводилося вам спостерігати за природою?

– Що цікавого розповідав вам дідусь?

– А зараз ми прочитаємо оповідання, у якому познайомимося з хлопчиком і його дідусем.

2. Читання частини оповідання вчителем.

До слів “- Авжеж, Івасику. Авжеж…”.

– Яким постав у вашій уяві Івасик, а яким – дідусь?

– Що можна сказати про їхні стосунки?

– Чому хлопчик давав дідусеві так багато питань-загадок?

3. Продовження читання оповідання учнями вголос.

– Який епізод оповідання зображено на ілюстрації в підручнику (с. 154)?

4. Словникова робота.

Мудрувáв

Засипає літа своїми зáгадками

Засядемо

Погуцúкав до села

Дослідúти

Долоньки, як ромашки

Кувáлдочка

Долоня, як сонях

Давненько

Підкрадався

5. Вибіркове читання.

– Знайдіть і прочитайте описи зовнішності Івасика і дідуся.

– Який художній засіб використав у ньому письменник?

– Знайдіть у тексті запитання-загадки Івасика.

– Прочитайте слова-пояснення діда.

– Як дідусь з Івасиком потрапили додому? Прочитайте ці рядки.

6. Читання оповідання в особах з передаванням інтонацій, настрою.

7. Фізкультхвилинка.

8. Аналіз змісту.

– Де відбувалися події, описані в оповіданні?

– Яким настроєм пройнятий текст?

– Чому хлопчик так багато питань давав дідусеві? Про шо це свідчить?

– Що хотів автор сказати цим твором?

– Чи доводилося вам бути на місці Івасика? Розкажіть.

9. Словесне малювання.

– Який малюнок ви запропонуєте до кінцівки оповідання?

10. Переказування змісту оповідання, використовуючи художній засіб порівняння у своєму мовленні.

– Чи хотіли б ви мати такого дідуся? Чому?

11. Розігрування епізоду розмови хлопчика з дідусем.

12. Складання характеристики-опису Івасика і дідуся.

– Чому автор так пестливо називає хлопчика Івасиком, а дідуся Тарасиком?

– Про що це свідчить?

13. Ропота з зошитом (с. 47).

V. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

– Що нового ви почерпнули для себе з цього оповідання?

– Чим симпатизує вам Івасик? А дідусь?

– Навчіться виразно читати текст, передаючи інтонації та настрій героїв.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Загадки природи