Забезпечення безпеки бізнесу

Під безпекою комерційної структури можна розуміти повний захист інтересів все працівників, керівників і клієнтів компанії, її інформаційних ресурсів і матеріальних цінностей від потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз.

Забезпечення безпеки підприємства характеризується прийняттям заходів:

– щодо збереження комерційних, інтелектуальних чи матеріальних цінностей компанії;
– щодо захисту співробітників компанії, її партнерів і клієнтів;
– проведення аналітичної, інформаційної та профілактичної роботи щодо працівників компанії, серед її клієнтів і партнерів.

Всі потенційні загрози компанії можна класифікувати:

– за ступенем імовірності – малоймовірну, ймовірну і неймовірну;
– за ступенем розвитку виділяється чотири етапи – зародження, розширення, формування та ліквідація;
– по віддаленості загрози – безпосередня (діє в поточний момент часу), близька (можлива протягом року), далека (може статися в термін від одного року і вище).

Охоронна система компанії повинна організовуватися таким чином, щоб час попадання зловмисника до захищається місця було якомога більше розтягнуто в часі. Як правило, мова йде про 15-20 хвилинах При цьому ступінь ефективності тієї чи іншої системи завжди оцінюється за рівнем імовірності нанесення шкоди компанії (морального і матеріального).

До загального поняття забезпечення безпеки можна віднести – технічну, економічну, фізичну, інформаційну та внутрішню безпеку. Всі структури, створені для захисту компанії, повинні займатися кожна своєю роботою і чітко взаємодіяти один з одним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Забезпечення безпеки бізнесу