ЗА МУДРЕ КНЯЖІННЯ НАРОД ПРОЗВАВ ЙОГО МУДРИМ – СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Матеріал уроку. Олександр Олесь “Ярослав Мудрий”.

Мета. Розширювати уявлення про історичне минуле, про мудрість і розважність князя Ярослава Мудрого, збагачувати словниковий запас школярів; навчати самостійно давати характеристики дійовій особі; формувати оцінні судження.

Обладнання. Портрет Ярослава Мудрого, ілюстрації із зображеннями Золотих воріт, церкви Св. Софії, Києво-Печерської Лаври.

Хід уроку

I. Вправи на підвищення швидкості читання і розвитку мислення.

1. Гра “Незвичайна математика”.

– Виконайте дії і прочитайте утворений результат.

Книга – га – и + я + зь =… (Князь.)

Яр + оса – а + лавка – ка =… (Ярослав.)

Мед – ед + уд + риба – ба + й =… (Мудрий.)

2. Читання тексту з дошки.

– Прочитайте текст, роз’єднуючи слова. З нього ви дізнаєтесь про князя Ярослава Мудрого.

ЯрославМудрийпродовживсправусвогобатькаВолодимираВеликого.

Вінборонивукраїнськуземлювідполяківіпеченігів.

ЗачасівЯрославаКиївставщебільшимібагатшим.

Ярославупорядкувавіуклавук – раїнськізакониіназвавїх”Руськоюправдою”.

II. Повідомлення теми та мети уроку.

– Сьогодні на уроці ми продовжимо читати уривки з книги Олександра Олеся “Княжа Україна”, у яких автор розповідає про князя Київської Русі Ярослава Мудрого.

III. Опрацювання твору Олександра Олеся “Ярослав Мудрий”.

1. Підготовка до читання твору.

– Прочитайте з дошки колонки слів. Поясніть серед них малозрозумілі.

– Прочитайте усі слова; тільки іменники; дієслова.

– Які з цих слів пояснюються після твору? Прочитайте мовчки ці тлумачення. Якого з цих слів нема на дошці?

– Прочитайте слова, які утворюються з двох. Що це за слова? (Цар+город, чужа+земля.)

– Доберіть синоніми до слів “дбав” (Турбувався, піклувався, опікувався), “оздобив” (Прикрасив).

– Які зі слів мають наступні значення?

– Ті, кого вигнано, вислано кудись із певної території, місцевості.

– Високий земляний насип навколо поселення, міста чи фортеці для захисту від ворога.

– Люди родом з чужих земель, представники чужої країни, держави; іноземці.

2. Самостійне читання вірша (мовчки).

– Чи зрозуміли ви, у які часи князював Ярослав Мудрий?

3. Словникова робота.

Читання слів, поданих аналітико-синтетичним способом.

4. Повторне читання вірша вголос.

– Що дізналися про князя Ярослава Мудрого?

5. Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

– У якому місті князював Ярослав Мудрий?

– У яких рядках сказано про красу і велич стародавнього Києва?

– Як до Ярослава Мудрого ставились посли інших держав?

– Чому, на вашу думку, його так поважали?

– Прочитайте, у чому мудрість Ярослава.

– Що заповів Ярослав Мудрий своїм синам? Уважно перечитайте цю заповідь.

– Поміркуйте над її змістом. Яка основна думка заповіді?

– Знайдіть у тексті і перечитайте речення, в якому передається ця основна думка.

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

А) Гра “Чи були такі речення у творі?”.

Учитель читає речення. Учні відшукують його в тексті.

– Оточив його мурами, ровом, валами обвів. (Ні.)

– За князя, за Ярослава, Київ – Царгородом став. (Є.)

– До палат ішли невпинно посланці із чужини. (Ні.)

– І, допущені у Київ, низько кланялись посли. (Ні.)

– Пролетіли дні короткі. (Є.)

– А незгода, наче вітер, все по світу рознесе. (Ні.)

Б) Гра “Хто швидше” (Робота в парах).

– Знайдіть у тексті порівняння і допишіть (Робочий зошит, с. 18, завд. 1). Яка пара справиться швидше?

Ярослав дбав про Київ, як про… (Друга, сина).

Незгода все по полю рознесе, наче… (Вітер).

Тинятиметесь всюди, як… (Вигнанці й жебраки).

7. Розвиток зв’язного мовлення (робота в групах).

– Спробуйте скласти розповідь про Ярослава Мудрого. Для цього використайте набуті сьогодні знання.

Кожна група зачитує свій варіант розповіді.

8. Доповнення знань учнів про князя Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий (1015-1054) наслідував батька Володимира Великого і старався зробити Україну сильною державою. Навколо Києва князь поставив нові мури і славні Золоті ворота. У Києві побудовано нову княжу палату і найбільшу церкву Св. Софії. Біля Києва побожні ченці поставили Печерський монастир – Лавру.

Ярослава шанували всі європейські королі і старалися жити з ним у приязні. Його донька Анна вийшла заміж за французького короля Генріха; друга донька була дружиною норвезького князя; один із синів мав дружину з Німеччини, другий – грецьку царівну. Польські князі не раз зверталися за допомогою й опікою до Ярослава.

Перед смертю Ярослав поділив Україну між синами, а найстаршого з них назначив київським князем на своє місце. Похований Ярослав у церкві Св. Софії у Києві. За мудре княження, яке привело до розквіту і визнання Київської Русі, народ прозвав Ярослава Мудрим.

9. Робота в зошитах (с. 18, завд. 2).

IV. Підсумок уроку.

– Що нового ви дізналися на уроці?

– До якої частини твору підходить прислів’я “Згода будує, а незгода руйнує”? Доведіть словами тексту.

– Чи погоджуєтесь з думкою, що слова Ярослава Мудрого є повчальними і для нас – його далеких нащадків?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗА МУДРЕ КНЯЖІННЯ НАРОД ПРОЗВАВ ЙОГО МУДРИМ – СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ