З міфів давніх євреїв – МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ – СТЕЖКАМИ МІФІВ

З міфів давніх євреїв   МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ   СТЕЖКАМИ МІФІВ

БІБЛІЙНІ ІСТОРІЇ ЗІ СТАРОГО ЗАПОВІТУ

Початок світу

(Книга Буття, І)

Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її. Дух Божий витав над водами.

І сказав Бог: “Нехай буде світ”1. І настав світ. І бачить Бог світ, що воно добре, та й одділив світ од темряви, назвав світ днем, а темряву ніччю. І настав вечір, і настав ранок – день перший.

Світ – тут: світло.

Подобу1, і нехай панує над рибою морською, і над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звірем, і над усяким гадом, що повзає по землі”. І створив Господь людину в свій образ – чоловіка й жінку. Бачив Бог: все, що створив, було добре.

І настав вечір, і настав ранок – день шостий.

Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. 1 благословив Бог день сьомий.

Переказ Олександра Білоусенка

Прагнемо бути творчими читачами

1. Що ви дізналися про Біблію?

2. Розкажіть, як Біблія пояснює походження світу.

3. Чи згодні ви з тим, що основний художній засіб у прочитаному міфі – повтор? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Яку ілюстрацію ви намалювали б до цього тексту?

5. Чому біблійну історію можна назвати міфом?

Із секретів літературознавства

У міфах різних народів зустрічається багато спільного. Чим же можна пояснити цей факт? Одна з причин криється в тому, що, як і казки, міфи мандрували світом. Отже, сюжет міфу, народженого в одного народу, могли використовувати й інші народи. Найчастіше це відбувалося в тих випадках, коли вони жили поруч один з одним. Подібність деяких міфів пояснюють і схожими умовами життя землян. Незалежно від того, у якому куточку нашої планети вони мешкали, люди бачили на небі сонце, місяць і зорі й прагнули зрозуміти, звідки ж узялися ці світила. їх поливав дощ і обдував вітер, і вони намагались

1 Образ Божий означає, що чоловік своєю душею подібний до Бога, а подоба – що він може й приподоблятись до Бога добрими ділами… (Примітка Олександра Білоусенка.)

Відкрити таємницю походження природних явищ. Так і виникали, незалежно один від одного, подібні за змістом міфи різних народів.

Підсумовуємо вивчене

1. Поясніть значення слова міф.

2. Який із прочитаних міфів видався вам найцікавішим? Чому?

3. Знайдіть у міфах про творення світу схожі елементи.

4. Скориставшись матеріалами рубрики “Із секретів літературознавства” і прочитаними міфами, підготуйте розповідь на тему “У чому секрет подібності міфів різних народів?”

5. Які міфи про створення світу ви читали на уроках української літератури? Порівняйте їх із розміщеними в нашому підручнику.

6. Намалюйте ілюстрацію до одного з міфів.

Літературна вікторина “Чи уважними були ви читачами?”

1. З яких міфів ці уривки?

“Усе легке та чисте тієї самої миті піднялося догори й утворило небо, а все важке та брудне опустилося додолу й утворило землю. Так небо і земля, які спочатку були хаосом, завдяки удару сокири відділились одне від одного”.

“Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив. І благословив Бог день сьомий”.

“Вони літали в повітрі і шукали духа, який би допоміг їм, але нікого не знайшли”.

2. Що або кого ви впізнаєте в цих описах?

“Воно було таке високе, що його гілки кидали тінь на палаци богів, і на землю, і на країну йотунів”.

“…Ця маленька фігурка ожила, закричала “уа-уа” і почала радісно підскакувати”.

3. Які слова пропущено в цих реченнях?

“У далекому минулому оседжі мешкали”.

“І бачить Бог світ, що воно добре, та й одділив світ од темряви, назвав світ…, а темряву…”.

“Коли Всебатько мчав….. стукіт копит його вірного коня

Лунав над світом і долітав навіть до холодного світу йотунів”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

З міфів давніх євреїв – МІФИ РІЗНИХ НАРОДІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ – СТЕЖКАМИ МІФІВ