Юридична відповідальність: ознаки, основні принципи, функції

Юридична відповідальність – це особлива суб’єктивна обов’язок правопорушника зазнавати за вчинене правопорушення передбачені законодавством несприятливі наслідки.

Юридична відповідальність характеризується такими ознаками:

1. Це особливий вид соціальної відповідальності, пов’язаний з державним примусом. Останнє полягає в можливості держави зобов’язати суб’єкта крім його волі і бажання вчиняти певні дії (зазнавати несприятливі наслідки).

2. Є особистої суб’єктивної обов’язком конкретного правопорушника відповідати за скоєне.

3. Юридичним фактом, що обумовлює настання юридичної відповідальності є склад правопорушення.

4. Полягає в необхідності для правопорушника зазнавати караючі санкції за вчинення правопорушення. У той же час юридична відповідальність не може бути зведена лише до покарання.

5. Передбачає доведеність вини правопорушника.

6. Передбачає державне і громадське засудження правопорушника за вчинене посягання на охоронювані правом суспільні відносини.

Юридична відповідальність та застосування заходів державного впливу по відношенню до правопорушника є найважливішим засобом держави в боротьбі за забезпечення законності та правопорядку. Тому встановлення підстав юридичної відповідальності та залучення до неї має здійснюватися на обгрунтованих і практично вивірених принципах. До їх числа відносяться:

– законність;
– гуманізм;
– обгрунтованість притягнення до відповідальності;
– невідворотність притягнення до відповідальності за вчинене правопорушення;
– неприпустимість повторного покарання за одне і те саме правопорушення;
– доцільність (відповідність тяжкості правопорушення і покарання);
– своєчасність реалізації відповідальності (облік давності вчинення правопорушення);
– забезпечення права на захист особи, притягнутої до відповідальності;
– презумпція невинуватості.

Виділяють наступні функції юридичної відповідальності:

Каральна (штрафна). Полягає безпосередньо в обов’язку перетерпіти певні позбавлення особистого або майнового характеру.

Правовосстановительная. Властива, головним чином, майнової відповідальності і покликана компенсувати втрати потерпілої сторони, відновити її права.

Виховна (превентивна). Заходи юридичної відповідальності виконують роль приватної і загальної превенції. Приватна превенція полягає у впливі на конкретного правопорушника з метою його перевиховання та попередження вчинення ним правопорушень у майбутньому. Загальна превенція полягає у впливі на інших суб’єктів з метою запобігання вчинення ними правопорушень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Юридична відповідальність: ознаки, основні принципи, функції