Європейська модель менеджменту

Менталітет народу певної країни впливає на традиції, підвалини, цінності, характерні властивості комунікації на території держави, також впливає на особливості управління цим народом. В даний час економічні зв’язки між державами виявляються настільки переплетені, що можна розглядати відразу кілька країн з точки зору особливостей менталітету і його впливу на управління. Особливо в тому випадку, якщо країни є сусідами на карті, тісно взаємодіють один з одним на основі економічних договорів і зобов’язань. Модель менеджменту, що увібрала в себе досвід управління відразу в декількох європейських держав, отримала назву європейської моделі менеджменту.

Становлення менеджменту

Активно розвиток європейська модель менеджменту початку в 40-х роках ХХ ст. У цей історичний період менеджерам організацій в європейських країнах доводилося приймати важливі рішення, спрямовані на реалізацію стратегічних і військових завдань, і нести за них відповідальність. У роки Великої Вітчизняної війни і після неї центр дослідних робіт у сфері менеджменту був перенесений з Великобританії в США. Однак європейська модель не перестала бути унікальною і не перевтілилася в американську. З метою підтвердити цей факт у багатьох країнах Європи дослідники займалися цим питанням, проводили численні дослідження даної сфери. Дослідження цих питань у Франції було проведено досить відомими вченими: братами Мішлен, Шарль Фремо-Віль і Анрі Луї Ле Шательє. У Німеччині цими питаннями займався М. Вебер. Завдяки його науковим дослідженням було виведено поняття “ідеальний тип” в організації, що його їм згодом бюрократією.

Характеристика європейської моделі менеджменту

З розвитком Євросоюзу поняття “європейська модель менеджменту” стало досить широко використовуватися. Це поняття узагальнює сукупність рис управління Німеччини, Великобританії, Італії, Іспанії, Франції, Фінляндії, Швеції та інших європейських країн. При цьому кожна держава має свої історичні, економічні та культурні шляхи розвитку, що і вплинуло на формування національних управлінських рис європейських країн. Таким чином, європейська модель менеджменту представлена ​​сукупністю різних національних моделей. Важливу роль в еволюції моделі грає Великобританія. Британська модель характеризується здійсненням швидкого і плавного переходу від спеціалізації ручної праці до автоматизації, що стало поштовхом до підвищення кваліфікації фахівців, розвитку і впровадженню інновацій і винахідництва в промислове виробництво.

Хотілося б сказати ще пару слів про менеджмент в Німеччині. Вражаючі результати економіки цієї країни свідчать про те, що менеджмент на підприємствах грамотно організований, компанії мають ефективних керівників. Головна мета менеджменту німецьких підприємств – це отримання максимальної вигоди і забезпечення виплат дивідендів акціонерам підприємства. Важливе місце в управлінні організаціями відводиться соціальних питань і питань мотивації персоналу.

Однак на сучасному етапі розвитку не у всіх країн в управлінській діяльності все гладко, не всі вміють швидко пристосовуватися до нових умов.

Основні відмінності європейської управлінської моделі від аналогів

Європейська модель менеджменту, як і будь-яка інша, має суттєві відмінності від моделей Японії і США, відмінною рисою яких є досить жорсткий підхід до питання управління персоналом. Більшість європейських країн (Норвегія, Англія, Швеція і Голландія) інтенсивно розвивають принципи менеджменту, які дають змогу кожному співробітнику прийняти певну роль в управлінському процесі. Крім цього, європейська модель менеджменту розвивалася в напрямку визначення людської поведінки при наданні на нього колективного впливу. Таким чином, даної управлінською моделлю досить давно вже передбачав статус людини “соціального”. Вивчаючи європейський менеджмент, необхідно згадати такого видатного людини, як канцлер Німеччини Л. Ерхард, який займав посаду міністра економіки. Саме під його керівництвом в післявоєнні роки Німеччина змогла досягти високого економічного підйому.

В даний час модель менеджменту, створена підприємствами європейських країн, застосовується в управлінні організаціями в усіх частинах світу. Порівняльний аналіз основних моделей менеджменту (європейської, американської і японської), так не схожих один на одного колись, в сучасному розрізі показує їх близькість один до одного. Саме тому вони все застосовні на різних континентах, при роботі з абсолютно різними людьми. Переплітаючись з іншими моделями, європейська управлінська концепція лягла в основу нових теорій управління підприємствами та людьми. Наприклад, російська модель менеджменту, яка зараз перебуває тільки на порозі свого становлення, має в тому числі і європейське коріння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Європейська модель менеджменту