ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ (У ВЧИНКАХ, ПОВЕДІНЦІ, РОЗДУМАХ, ПЕРЕЖИВАННЯХ)

Мета:

– навчальна: продовжувати роботу над автобіографічною повістю М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”, розкрити значення пейзажних описів, пояснити роль образного бачення світу в житті людини;

– розвивальна: формувати вміння обгрунтовувати власне ставлення до прочитаного, складати план окремих розділів повісті;

– виховна: виховувати естетичні смаки, любов до рідної природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, портрет Михайла Стельмаха.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Вступне слово вчителя

– Серед мальовничої природи Прибужжя промайнуло дитинство письменника. Саме тут він навчився шанувати красу природи, розуміти таємниці людського життя. У повісті звучить мотив любові до природи: людина – дбайливий і мудрий господар, який повинен любити й оберігати її.

Вибіркове читання

1. Знайдіть у тексті уривок, у якому йдеться про те, що Михайлик був зачарований красою природи. 2. Знайдіть у тексті уривок, у якому йдеться про почуття, які переживає хлопчик, спостерігаючи за польотом лебедів. 3. Знайдіть у тексті уривок, у якому йдеться про прагнення Михайлика подорожувати.

Гра “Відгадай”

У дібраних цитатах слово-образ видаляють із речення і пропонують відгадати, про кого або про йдеться. Наприклад: “Коли біля нашої хвіртки з’являється добра людина, ми чули догідливе чи розважливе “так-так-так””. (Качка)

1.________ своїми ключами відімкне землю. (Сонце) 2. Прямо над нашою хатою пролітають_______________(лебеді). 3. На човнику й веслі від’їхав від нас________________(травень). 4. Не чуєш, як_______________пішло нашим городом? (літо)

Бесіда з учнями

– Які почуття навіває хлопчикові осінь?

– Як природа впливає на внутрішній стан головного героя? Знайдіть у тексті й зачитайте, як словесні пейзажні малюнки відображають сумний стан Михайлика.

– Як Люба підтримала Михайлика в тяжкий для нього час? Про що це свідчить? Відшукайте в цьому розділі ще описи природи. Прокоментуйте, як ставляться до природи Михайлик і люба.

– Розкрийте почуття Михайлика під час зустрічі з батьком. Підтвердьте власну думку рядками з повісті. Як ви вважаєте, чому М. Стельмах уживає словосполучення “цього чоловіка”?

– Із чим саме пов’язаний такий настрій хлопчика?

– Що пообіцяв тато зробити наступного дня? Чому зрадів Михайлик?

Слово вчителя

– Михайлик – це ніби ланцюжок, що з’єднує два світи: світ природи та світ людини. Розгляньте наведену схему та спробуйте охарактеризувати кожен із світів. Назвіть персонажів, які представляють кожен параметр. Свій вибір прокоментуйте.

Словесне малювання

Від імені Михайлика розкажіть про природу рідного села.

Робота у групах

Група 1

Зачитайте та прокоментуйте уривок. Складіть сенкан до слова Батьківщина.

“Де живуть твої батьки, там живуть і вітри, що пестили тебе. Живуть там і птахи, і сонце, і земля твоя, і твій рід… Стежки, поля, і дороги – це твоя мала батьківщина. Більшість людей пам’ятають і носять її у серці повік”.

Група 2

Простежте, як змінюється стан природи залежно від зміни настрою хлопчика, наведіть приклади з тексту. Прокоментуйте.

Група 3

Хто прищепив Михайлику любов до тваринного й рослинного світу? Знайдіть у тексті характеристику цього образу і зачитайте.

Група 4

Знайдіть і зачитайте рядки, у яких ідеться про ставлення матері Михайлика до насіння. Про яку рису українських селян це свідчить?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

– Як би ви охарактеризували людину, здатну бачити красу природи?

– Як природа вплинула на поведінку Михайлика, на його роздуми?

– Чи доводилося вам переживати такі почуття, як і хлопчик?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-роздум за твором М. Стельмаха: “Значення природи в житті кожної людини”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ (У ВЧИНКАХ, ПОВЕДІНЦІ, РОЗДУМАХ, ПЕРЕЖИВАННЯХ)