Явище електромагнітної індукції: визначення

Явище електромагнітної індукції було відкрито англійським вченим М. Фарадеєм 29 серпня 1831 році.

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що при кожній зміні магнітного потоку, що пронизує контур замкнутого провідника, в цьому провіднику утворюється електричний струм, який існує протягом всього процесу зміни магнітного потоку. Явище електромагнітної індукції можна виявити в таких ситуаціях:

1. при відносному русі котушки і магніту;

Явище електромагнітної індукції: визначення

2. при зміні індукції магнітного поля в контурі, який розташований перпендикулярно лініям магнітного поля.

Явище електромагнітної індукції: визначення

На цьому малюнку котушка А, яка включена в ланцюг джерела струму, вставлена в іншу котушку, яка підключена до гальванометру. При замиканні і розмиканні ланцюга котушки А в котушці З утворюється індукційний струм. Індукційний струм виникає також при зміні струму в котушці З або при русі котушок один щодо одного;

3. при зміні положення контуру, розташованого в постійному магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції: визначення

Струм у контурі може з’являтися і при обертанні контуру в полі постійного магніту (мал. а), і при обертанні самого магніта усередині контуру (рис. б).

Відкриття електромагнітної індукції належить до числа найбільш значущих відкриттів XIX століття. Воно викликало поява і бурхливий розвиток електротехніки і радіотехніки.

На підставі явища електромагнітної індукції були засновані потужні генератори електричної енергії, в розробці яких брали участь вчені і техніки різних країн. Серед них були і російські вчені: Емілій Християнович Ленц, Борис Семенович Якобі, Михайло Йосипович Доліво-Добровольський та інші, які внесли великий вклад у розвиток електротехніки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Явище електромагнітної індукції: визначення