Які взаємини існують між тваринами у спільнотах?

Всі живі організми, що живуть на одній території, вступають один з одним в ті чи інші відносини, надають прямо або побічно вплив один на одного, залежать один від одного. Таким чином на кожній території існує свій біоценоз, або співтовариство живих організмів. Крім того, живі організми залежать від неживої природи місцевості, а також впливають на неї. Тому, коли хочуть підкреслити не тільки взаємозв’язок живих організмів, але і їх взаємозв’язок з неживою природою даній території, то говорять про біогеоценозах, чи екосистемі.

Відносини між тваринами різноманітні, але зазвичай всі вони зводяться до харчових зв’язків. Тобто, якщо одна тварина навіть не є їжею іншому, то допомагає йому так чи інакше харчуватися. Всі відносини між тваринами складалися в процесі історичного розвитку тваринного світу і є пристосуваннями до середовища проживання, забезпечують виживання організмів.

Хижацтво – це відносини, коли тварини одного виду поїдають тварин іншого виду. Наприклад, вовки їдять зайців, птиці комах і т. Д. Хижаки і жертви мають різні пристосування до таких відносин. У хижаків це різні пристосування до лову і поглинанню видобутку, а у жертви – до тікання і захисту від хижаків.

Паразитизм – взаємини, коли один організм отримує вигоду, завдаючи іншому шкоду, але не вбиває його. Так на тілі тварин мешкають різні паразитуючі комахи (блохи, кліщі), в травній системі різні хробаки (аскарида, ціп’яки) і т. Д.

Комменсализм (Нахлебнічество) – це відносини між тваринами, коли одне з них отримує користь від співжиття з іншим, а інше не одержує не користі не шкоди. Наприклад, прісноводна риба гірчак відкладає ікру в мантійну порожнину молюска беззубки. Це не завдає шкоди Беззубки, а ікра отримує захист, перебуваючи під стулками молюска. Риби-прилипали прикріплюються присосками до акули і харчуються залишками її їжі, а також акула служить їм для переміщення.

Мутуалізмом – це взаємовигідне співжиття двох організмів. Часто один організм дає іншому їжу, а інший – захищає перший від шкідників. Прикладом мутуалізму виключно в тваринному світі (а не між рослинами або рослиною і твариною) може служити ситуація, коли деякі птахи їдять паразитують на тілі копитних комах. Тут птах отримує їжу, а тварина захист від паразитів. Іншим прикладом можуть бути відносини мурах і попелиць. Мурахи харчуються виділеннями попелиць, тому розбризкують на них мурашину кислоту, захищаючи тлю від поїдання птахами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Які взаємини існують між тваринами у спільнотах?