Які види і особливості має кредиторська заборгованість підприємства

Організації, які ведуть активну економічну діяльність, можуть бути як виконавцем (постачальником), так і замовником. У процесі здійснення розрахунків можливе утворення заборгованості – як кредиторської, так і дебіторської – на їх рахунках. У першому випадку у підприємства або організації з’являються борги, погашення яких є обов’язковим відповідно до встановлених законодавством або прописаними в договорах термінами.

Кредиторська заборгованість – яка може бути у підприємства

По суті, мова тут йде про будь-яке борг. Ті, хто веде бухгалтерський облік, знають, що тут він відображається в пасиві балансу, і, природно, безпосередньо впливає на економічні показники підприємства. Якщо говорити в цілому, то кредиторську заборгованість впору розділити на кілька типів. Зокрема, кредиторка може бути перед:

    Партнерами і контрагентами; Власними співробітниками організації; Бюджетом і соціальними фондами; Засновниками або акціонерами.

Крім цього, існує також і класифікація, в залежності від дати настання платежу. В даному випадку кредиторська заборгованість може бути простроченої та непростроченої. У першому випадку термін виплати вже настав, у другому – ще немає. Крім цього, платежі поділяють також на термінові і нетермінові. Перші, як нескладно здогадатися, потрібно здійснити якомога швидше, тоді як з другими можна почекати.

Це далеко не вся класифікація. Основними характеристиками кредиторської заборгованості вважаються терміни її виникнення, що підтверджують документи, основна, взаємини з кредитором.

Давайте розглянемо їх більш детально. Отже, в залежності від термінів виникнення виділяють поточну (до 90 діб), короткострокову (до 1 року), довгострокову (від 1 до 3 років), і заборгованість до списання (більше 3 років).

У першому випадку виникнення може бути пов’язано з чисто технічними причинами, наприклад, з відстрочкою виконання. Якщо ж вона виникла одночасно й у великому обсязі, то це здатне вказувати на те, що фінансова ситуація в компанії погіршилася, і виріс ризик її банкрутства. Втім, про це також говорять короткострокові і довгострокові заборгованості. Їх наявність є вагомою підставою для активізації дій по примусовому стягненню з дебітора коштів або матеріальних цінностей.

Заборгованість до списання готова виникнути через допущені – як бухгалтер підприємства, так і кредитором. Також вона може виникнути і при ліквідації юридичних осіб, перед якими є боргові зобов’язання. Ще один можливий варіант – відсутність документальної бази для стягнення на законних підставах. Виникнути вона може і по ряду інших причин.

Залежно від документального підтвердження, виділяють наступні види заборгованості:

    Балансову; За актом звірки; Наявність облігацій, векселів та інших боргових зобов’язань; Відповідне рішення суду.

У першому випадку наявність боргу відображено в балансі підприємства. Однак при цьому відсутня документальна база, так само як і історія його виникнення. Наступний тип – заборгованість по акту звірки. Тут вже дещо інша ситуація. Зокрема, історія виникнення існує, але при цьому вона не підтверджена первинними документами. Втім, останніми здатний розташовувати кредитор.

Говорячи про боргові зобов’язання – облігації, векселі і так далі, – цілком можна обійтися коротким нагадуванням. В даному випадку борг вже підтверджено. Більш того, він ще й оформлений як безперечне зобов’язання позичальника. З судовим рішенням, напевно, все ясно – в даному випадку Кредиторська заборгованість предпріятіяопределяется можливість примусового стягнення боргу. Також слід зазначити, що заборгованість також може бути підтверджена і первинними документами.

Про підстави виникнення ми вже говорили трохи вище. Це, наприклад, борги із зарплати, нарахованих, але не сплачених податків, і так далі. Ще одна класифікація – залежно від відносин з кредитором. Тут також є кілька типів зобов’язань. Зокрема, виділяють заборгованості перед такими кредиторами, як:

    Лояльні; Залежні; Зацікавленими в якнайшвидшому погашенні боргу і вчиняє сприяють цьому дії; Агресивними.

Це ще не весь перелік. В даному випадку заборгованість також може виникнути перед афілійованими особами або організаціями, що спеціалізуються на стягненні боргів і поглинаннях компаній. В останньому випадку найбільш доцільно віддати борг або ж вжити адекватних заходів, спрямованих на захист власних активів. Є ще й нейтральна заборгованість – в даному випадку зобов’язання потрібно виконувати в суворій відповідності з умовами, прописаними в договорі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Які види і особливості має кредиторська заборгованість підприємства