Які основні історичні етапи становлення ЄС?

Уклавши Паризький договір 1951 року, Бельгія, Франція, Західна Німеччина, Італія, Люксембург і Нідерланди заснували Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС). Це був перший випадок в світовій історії, коли кілька суверенних держав делегували частину своєї влади зовнішньої організації. Такого роду наддержавної об’єднання було практично немислимо лише кількома роками раніше.

Об’єднання ЄОВС заклало основи для управління Європейським союзом в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні: воно мало вищий виконавчий орган (з якого виникла Європейська комісія), загальні збори (згодом перейменоване в Європейський парламент), яке складалося з членів парламенту від країн-учасниць, спеціальна рада відповідальних національних міністрів і суд.

Імпульс, створений ЄОВС, незабаром надихнув на установа ще двох європейських інститутів однієї і тієї ж групою країн: в 1957 році Римський договір закріпив утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) і Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). Обидві організації мали одну спільну збори і суд з ЄОВС, але сформували свої власні виконавчі органи влади, які тепер називаються комісіями. У той час як Євратом регулює ринок ядерної енергетики, ЄЕС заклало основу для Єдиного європейського ринку шляхом поступового зниження митних зборів і створення єдиної політики в галузі сільського господарства, транспорту і зайнятості.

Римський договір регулює Європейський союз і до цього дня. У нього кілька разів вносилися зміни, і тепер він офіційно називається Договором про функціонування Європейського союзу (ДФЕС). Однією з найбільш важливих поправок став прийнятий у 1986 році Закон про єдину Європу, який в кінцевому підсумку сприяв створенню єдиного європейського ринку після фази незначного прогресу. Закон також дав реальну владу Європейському парламенту, дозволив Раді приймати рішення більшістю голосів, а не одноголосним голосуванням в декількох областях політики, а також ініціював узгоджену європейську зовнішню політику.

На початку 1970-х відбулося перше розширення Європейського співтовариства. У 1973 році членами спільноти стали Великобританія, Ірландія і Данія.

У 1979 році пройшли перші європейські вибори. З тих пір не делегати національних парламентів в Європейському парламенті, а громадяни стали обрати депутатів Європейського парламенту безпосередньо.

Греція вступила в ЄС в 1981 році, за нею послідували Іспанія і Португалія в 1986 році.

В кінці 1980-х років стався розпад Східного блоку і падіння Берлінської стіни з наступним об’єднанням Німеччини в 1990 році. Геополітичні зміни і той факт, що Єдиний ринок, нарешті, приніс відчутні вигоди, підготували грунт для прийняття основного документа Європейського союзу в тому вигляді, в якому ми його знаємо сьогодні: Маастрихтський договір 1992 року, також відомий як Договір про Європейський Союз (ДЕС).

Маастрихтський договір мав дві основні мети: по-перше, які підписали держави розширили відповідальність ЄС на багато областей політики, а не тільки економіки, включаючи закон про правоохоронних органах, про надання притулку, про громадянське співпраці в правоохоронній галузі та зовнішньої політики. По-друге, договір створив євро (€) в якості єдиної європейської валюти і уточнив Маастрихтські критерії або критерії конвергенції євро, які визначають умови, при яких країна може перейти на євро. Введення валюти з 1992 по 2002 рік привело до утворення єврозони в рамках Європейського союзу.

Після завершення процесу, який розпочався з середини 1980-х років, в 1995 році була введена Шенгенська зона, яка означала фактичне скасування паспортного контролю на кордонах між багатьма європейськими країнами в обмін на більш суворий контроль зовнішнього кордону і спільну візову політику.

Амстердамський договір 1997 року внесла суттєві зміни в угоди, що регулюють Європейський союз. Він наділив ЄС відповідальністю з усіх питань, які стосуються вільного пересування осіб, інтегрував Шенгенська співробітництво в законодавство ЄС, ввів в дію положення Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗБП) і надав ще ширші повноваження Європейського парламенту. Амстердамський договір був змінений у 2001 році Ніццьким договором з метою поліпшення управління європейськими інститутами перед розширенням ЄС в 2004 році.

У 1995 році до Європейського союзу приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція. У 2004 році вступило в силу найбільше розширення ЄС, його членами стали Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія. В результаті чого Євросоюз дійсно став займати більшу частину європейського континенту. За цими країнами пішли Румунія і Болгарія в 2007 році і Хорватія в 2013 році.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Які основні історичні етапи становлення ЄС?