Які існують типи відтворення населення?

1. Відповідно до зміни сукупності демографічних показників прийнято виділяти три основних історичних типу відтворення населення. Перший і найбільш ранній з них – так званий архетип відтворення населення. Він панував в первісному суспільстві, яке лежало на стадії економіки привласнення, і нині зустрічається дуже рідко, наприклад, серед деяких племен індіанців Амазонії. У цих народів смертність настільки висока, що їх чисельність скорочується.

2. Другий тип відтворення, “традиційний”, або “патріархальний”, домінує в аграрному або на ранніх стадіях індустріального суспільства. Головні відмінні риси – дуже висока народжуваність і смертність, низька середня тривалість життя. Багатодітність є традицією, сприяє кращому функціонуванню сім’ї в аграрному суспільстві. Висока смертність – наслідок низького рівня життя людей, їх важкої праці і поганого харчування, недостатнього розвитку освіти та медицини. Цей тип відтворення характерний для багатьох слаборозвинених країн – Нігерії, Нігеру, Індії, Сомалі, Уганди, Афганістану, Ємену, М’янми, Бангладеш і особливо для Ефіопії та Анголи, де народжуваність становить 45 ‰, смертність – 20%, а середня тривалість життя – лише 43 роки – 47 років.

3. Третій, так званий “сучасний” або “раціональний” тип відтворення населення, породжується переходом від аграрної до індустріальної економіки. Цей тип відтворення характеризується зниженою народжуваністю, близьким до середнього рівнем смертності, низьким природним приростом і високою середньою тривалістю життя. Він характерний для економічно розвинених країн з більш високим рівнем життя і культури жителів. Низька народжуваність тут тісно пов’язана з свідомим регулюванням розміру сімей, а на рівні смертності, передусім, позначається високий відсоток осіб похилого віку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Які існують типи відтворення населення?