Які бувають засоби масової інформації?

ЗМІ, або засоби масової інформації, – це канали поширення (радіо, телебачення, газети і т. д.), За якими люди дізнаються новини. Засоби масової інформації – це своєрідне вікно в світ, вони доносять інформацію про події в різних країнах до кожного будинку. Засоби масової можуть бути друкованими (газети, журнали і книги), ефірними (радіо, телебачення) і електронними (наприклад, Інтернет). Їх інформувати, а й розважати публіку, а також рекламувати товари і послуги.

Що таке ЗМІ?

Цензура

Новини, поширювані через засоби масової інформації, формують громадську думку. Уряди деяких країн намагаються контролювати зміст інформації, інші використовують засоби масової інформації для пропаганди. Свобода засобів масової інформації – одне з основних громадянських прав. У Росії, як і в інших країнах, існують закони, що захищають пресу від спроб чинити на неї тиск. Вільна преса, в свою чергу, може критикувати дії уряду та президента.

Єдність цілей

Часто засоби масової інформації перебувають в приватному володінні. Можуть готувати будь-які сюжети, але їх робота повинна відповідати загальному стилю і духу програми або видання, які, як правило, підтримують певну політичну партію.

Вплив на засоби масової інформації

Компанії та окремі особистості можуть спробувати вплинути на зміст програми або репортажу. Найчастіше журналістів привертають до суду за наклеп або образу особистості, якщо будь-які неперевірені факти оприлюднюються.

Що таке Газети і журнали?

Першим в світі з’явився “Журнал де саван” (Франція, 1665). У Росії першим журналом були “Місячні історичні, генеалогічні і географічні примітки у відомостях”, або, як їх називали, “Ведомости” (1728).

Створення газет

Більшість газет, журналів і книг верстаються на комп’ютерах. А потім оригінал-макети відправляються в друкарню. У штаті газетного видавництва є кореспонденти, фотографи, дизайнери і редактори; на чолі їх стоїть головний редактор.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Які бувають засоби масової інформації?