Я – справжній читач, або Перевіряємо себе – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

1. Яка поезія Лесі Українки може бути епіграфом до її життя? Чому?

2. У чому автобіографічність лірики Лесі Українки? Відповідаючи, посилайтеся на її твори.

3. Проаналізуйте ранню лірику Лесі Українки. Що в ній було традиційним, а що новим (неоромантичним)?

4. Які спільні риси ліричних героїв поезій Лесі Українки “Слово, чому ти не твердая зброя…” й “Стояла я і слухала весну…”?

5. У чому пафос поезій Лесі Українки “Contra spem spero!” та “Слово, чому ти не твердая криця…”?

6. Визначте спільні ознаки лірики І. Франка та Лесі Українки.

7. У чому полягає своєрідність твору Лесі Українки “Лісова пісня”?

8. Чому “Лісову пісню” Лесі Українки за жанром визначають як драму-феєрію?

9. Порівняйте за жанром твори Лесі Українки “Лісова пісня” та “Давня казка” (8 клас). Чим відрізняється драматична поема від драми?

10. Визначте тему, ідею, проблематику драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”.

11. Поясніть зміст слів Мавки: “Своїм життям до себе дорівнятись…” (“Лісова пісня”).

12. Порівняйте дві закохані пари: Мавка й Лукаш (“Лісова пісня” Лесі Українки) та Марічка й Іван (“Тіні забутих предків” М. Коцюбинського). Що між ними спільного, а що відмінного?

13. Доведіть, що “Лісова пісня” Лесі Українки – це неоромантичний твір.

14. У чому полягала реформаторська діяльність М. Вороного в літературі на зламі XIX і XX ст.?

15. Назвіть тематику творів М. Вороного та Олександра Олеся. Що спільного у творчості обох поетів?

16. Чому Олександра Олеся називають поетом любові і смутку? Доведіть свою думку, посилаючись на один із його ліричних творів.

17. Які твори Олександра Олеся покладено на музику?

18. Визначте тему, ідею та проблематику твору Олександра Олеся “По дорозі в Казку”.

19. Які ознаки символізму ви помітили в драматичному етюді Олександра Олеся “По дорозі в Казку”?

20. Назвіть ознаки символізму.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Я – справжній читач, або Перевіряємо себе – ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ