Я І СВІТ – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Художність як критерій оцінки творів мистецтва. Змінюється світ, і змінюються форми сучасного мистецтва. Воно спрямоване в майбутнє, у третє тисячоліття. У ньому з’‎являються дивовижні персонажі, неймовірні сюжети, фантастичні прогнози… Ми щодня стикаємося з творами не лише класичного, визнаного десятиліттями й навіть століттями, але й масового мистецтва.

Нині для нас, людей третього тисячоліття, важливим стає поняття “художність” – це критерій, що відрізняє мистецтво від інших явищ. Які ж ознаки притаманні творам, які ми називаємо високохудожніми? Насамперед вони повинні мати загальнолюдське й національне значення, бути актуальними не тільки для своєї доби, а й для багатьох поколінь, отримати суспільне визнання в різних країнах. У поняття “художність” входить також майстерність письменника, який своїми творами репрезентує власну самобутність і водночас свою країну, національну культуру, добу, літературні тенденції чи стилі. У високо-художніх творах знаходимо широкий спектр традиційних тем, проблем, образів, мотивів, що дає підстави для “діалогу культур” у часі й просторі. Кожен із нас бере участь у цьому діалозі, тому що дійсно художній твір залишає велике поле для роздумів та інтерпретацій. Багатозначність, що є ознакою мистецтва взагалі, притаманна й кожному високохудожньому твору зокрема.

Зауважте

У стрімкому світі, де виникає так багато різноманітних творів, потрібно навчитися відрізняти справжнє від несправжнього, художнє від нехудожнього, тобто виробити в собі стійкий естетичний смак.

Я І СВІТ   СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Місто мистецтв та науки. м. Валенсія. Іспанія

Категорія “художність” є плинною в історії літератури й мистецтва. Тобто кожна епоха може додавати щось своє в розуміння того, що ми називаємо красивим чи досконалим. Але справжні мистецькі здобутки вирізняються на тлі масової культури, крім вищевказаних ознак, ще й художньою цілістю, гармонійною єдністю змісту й форми. До поняття “зміст” належать такі поняття, як “тема (теми)”, “проблема (проблеми)”, “ідея (ідеї)”, провідний художній конфлікт, образи. А поняття “форма” охоплює сюжет, композицію, художній простір і час, мову, у тому числі специфічні для того чи іншого письменника засоби виразності, образотворчості, індивідуальний стиль.

Мудра думка

Мистецтво дає духовну мету нашому існуванню.

Рей Бредбері

Важливою ознакою справжнього мистецтва є наявність високої гуманістичної ідеї. Воно кличе людство до духовної мети, до всього найсвітлішого й найпрекраснішого, у тому числі до краси людських почуттів і вдосконалення життя.

Робота з текстом

Осмислюємо прочитане. 1. Назвіть критерії художності. 2. Які відомі вам твори сучасного мистецтва відповідають критеріям художності?

Робота в групах. Об’єднавшись у групи за інтересами, підготуйте огляд сучасних творів у журналі іноземної літератури “Всесвіт”. Одна з груп може, наприклад, здійснити огляд сучасної поезії за останні 1-2 роки, друга група – огляд оповідань сучасних письменників, третя група – романів і повістей, четверта – драматургії. Можна об’‎єднуватися в групи також за країнознавчим принципом (тобто обирати літературні твори певних країн). Свої враження від прочитаних творів викладіть у власних рецензіях та ілюстраціях. На їх підставі можна створити цікаву стінну газету “Світ сучасної літератури”.

Творче завдання. Складіть (усно) промову на честь вашої улюбленої книжки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Я І СВІТ – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА