Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – I семестр

Мета: допомогти учням усвідомити ідейний зміст твору та його художнє втілення автором, майстерність письменника у створенні художньої моделі тогочасного суспільства; розвивати навички ідейно-художнього аналізування прозового твору, уміння визначати ключові моменти, висловлювати про прочитане свою думку й обгрунтовувати її; виховувати пошану до морально-етичних цінностей на гуманістичних засадах.

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Є темні сили на землі, але тим яскравішим здається світло.

Ч. Діккенс

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. “Є темні сили на землі, але тим яскравішим здається світло”,- це слова молодого, романтично налаштованого Діккенса зігрівали його, напевно, усе життя (звернення до епіграфа уроку). Він прагнув удосконалити суспільство свого часу, гострим сатиричним пером критикуючи його вади. Яким же ми бачимо англійське суспільство 30-х років ХІХ століття, так званої “вікторіанської доби”? Про це – сьогодні на уроці.

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Формування вмінь та навичок

1. Аналітичне коментування

1) Колективне складання таблиці

Учитель. Схарактеризуйте добу та англійське суспільство, що зображені у романі “Пригоди Олівера Твіста”. Складіть за цією характеристикою таблицю.

Суспільні установи, явища

Теоретично

Фактично

Церковнопарафіяльні общини

Турбуються про знедолених громадян, безпритульних дітей

Обкрадають бідних і беззахисних, використовуючи державні, громадські кошти у власних інтересах

Використовується дитяча праця

Громада турбується про набуття дітьми практичних навичок, освоєння певної професії

Роботодавці використовують дітей як рабів, не несуть відповідальності за їх загибель

Розвинена система прямого судочинства

Призначена швидко розбирати справи, відновлювати справедливість

Не заглиблюються у суть справи, винними найчастіше роблять бідних, які не в змозі заплатити

Є багато заможних, забезпечених людей

Мають перейматися проблемами суспільства

Не знають цих проблем, роблять добро при нагоді

2) Узагальнення та висновки

Очікувані висновки

– Формально, теоретично суспільство досить розвинене, але чиновники різних рангів, які допущені до влади й коштів, зловживають своїм становищем, збагачуються, чинять несправедливість щодо найбідніших, беззахисних членів громади.

2. Евристична бесіда та виконання завдань пошуково – дослідницького характеру

¦ Дослідіть, якими засобами створює письменник художню модель тогочасного англійського суспільства.

Очікувані відповіді

– Найпомітніший засіб – різка сатира, гірка іронія. Наприклад: “Оскільки над містером Гемфілдом тяжіло дріб’язкове обвинувачення, що він закатував на смерть кількох хлопчиків-сажотрусів, то йому спало на думку, що, може, рада з якоїсь незрозумілої примхи вирішила взяти до уваги цю незначну обставину, яка, на його думку, зовсім не стосувалася справи. У такому разі, це було щось не схоже на їх звичайний спосіб дії…”; “Малого Олівера, на превелике його диво, звільнили від ув’язнення і наказали вбратися в чисту сорочку. Не встиг він проробити цю незвичайну для нього гімнастичну вправу, як містер Бамбл власноруч приніс йому миску каші зі святковим десертом – двома з чвертю унціями хліба. Не витримавши такого розкішного видовища, Олівер гірко заплакав, цілком природно гадаючи, що рада, очевидно, поклала вбити його для якоїсь потреби, бо інакше не почала б годувати, мов на заріз”.

– Засіб контрастів: життя Олівера у злодіїв і життя в містера Браунлоу та в місіс Мейлі й Рози. Прийом прямого авторського втручання, авторської оцінки явищ і подій: “Хотів би я, щоб якийсь угодований філософ, їжа і питво котрого перетворюються в ньому на жовч, чия кров холодна як лід, а серце справжнє залізо,- хотів би я, щоб він поглянув, як хапав Олівер Твіст вишукані наїдки, якими погидував навіть пес. Я б хотів, щоб цей філософ бачив, з якою дикунською пожадливістю роздирав голодний хлопець ці шматки. Але ще дужче хотілося б мені побачити, як цей філософ із такою самою насолодою уминає таку ж страву”.

¦ Як би ви охарактеризували англійське суспільство 30-х років ХІХ ст. (оберіть із запропонованих визначень або дайте своє): контрасти та протиріччя, гармонійне, справедливе, недосконале, жорстоке, тиранічне, загниваюче, корисливе, революційне, консервативне та ін.?

¦ Назвіть представників різних верств англійського суспільства, яких зображено у творі Діккенса.

“Вищий клас”, дворянство

Чиновники

Ремісники, слуги

Знедолені

Злочинці

Містер Браунлоу;

Місіс Мейлі;

Роза;

Лікар Лосберн;

Гаррі

Містер Бамбл;

Судді;

Рада робітного дому

Місіс Менн – власниця ферми;

Сажотрус Гемфілд;

Трунар Соуерберрі;

Джайлз – слуга місіс Мейлі

Олівер

Твіст;

Дік;

Діти й мешканці робітного дому

Проноза;

Феджін;

Сайкс;

Ной;

Чарлі Бейтс;

Ненсі;

Монкс

V. Домашнє завдання

Скласти характеристику художньої моделі англійського суспільства, дібрати засоби її створення в романі Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”.

VI. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа “Мікрофон”

Продовжте речення:

¦ Найбільше мене вразив використаний автором прийом художнього зображення…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста” – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ – I семестр