ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА

Мета:

– навчальна: подати відомості про мистецтво в цілому, пояснити, чим наукове пізнання відрізняється від мистецького; надати відомості про художній твір як вид мистецтва;

– розвивальна: розвивати вміння висловлювати власні міркування з приводу функції мистецтва, його місця в житті людини;

– виховна: виховувати зацікавленість мистецтвом.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, непрозорий пакет, виставка картин (Хуго Симберг “Поранений ангел”, Ігор Роп’яник “Львів. Вид зі старого горища”, Іван Айвазовський “Вигляд моря при місяці” тощо), музичні композиції (Томазо Альбіноні “Адажіо”, Ріхард Вагнер “Щастя”, Йоганн Пахельбель “Канон ре мажор” тощо).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Пізнавальна гра

Методичний коментар. Учитель заздалегідь готує непрозорий пакет, у якому ховає якийсь предмет чи кільках невеликих предметів (наприклад, шоколадку або чіпси). Далі вчитель пропонує дітям поміркувати, як можна здогадатися, що саме міститься в пакеті. Серед пропозицій лунають такі: “Подивитися”, “Доторкнутися”, “Понюхати”, “Послухати”, “Скуштувати”. Автори цих ідей виходять до дошки й виконують названі ними дії, записують результати на картках і сідають на місця, зберігаючи таємницю. Учитель підбиває підсумки, пропонує визначити, який спосіб виявився найефективнішим.

Коментар учителя

Протягом історії свого існування людина прагне пізнати себе та світ. Якісь грані допомагають краще зрозуміти органи чуття (зір, слух, дотик, смак, нюх), але існують аспекти, що сприймаються лише на віру. До останніх належать такі: що таке час, чи безконечним є наш світ, чи існує Бог, чи існує свобода… Не можна дати однозначну відповідь на ці питання, кожна людина просто вірить у те, що та чи інша відповідь є правильною.

Пізнавальна гра

Методичний коментар. Учні дивляться на таблицю й намагаються відгадати, про що йдеться. Далі діти повинні вказати, який опис вони вважають науковим, а який – художнім, а також учні мають обгрунтувати свою точку зору.

Варіант І

Варіант ІІ

Один із видів друкованої продукції: неперіодичне видання, що складається з окремих паперових аркушів, на які нанесено текстову або графічну інформації

Наручник, яким людина добровільно приковує себе до часу

Самостійна й вільно відтворювана в мовленні одиниця мови, яка називає пізнаний елемент дійсності

Скарбниця таємниць, джерело знань

Пристрій, який слугує для індикації поточного часу або виміру часових інтервалів

Зброя на мудрих устах; сила, що діє в віках

Коментар учителя

Отже, учений мислить поняттями, а митець – образами. Таким чином, мистецтво – це відображення світу в художніх образах. Кожен митець творить образи, кожен вид мистецтва має свої засоби творення таких образів.

У давнину мистецтво було пов’язане з процесом праці, адже пісні та танці полегшували тяжку роботу. Однак пізніше мистецтво відокремилося від виробничої діяльності й почало задовольняти лише естетичні потреби. Виникли різні види мистецтва: музика, театр, графіка, архітектура, скульптура, живопис, література, кіно тощо. Які ж функції виконує мистецтво в житті кожної людини? Для чого люди слухають музику, ходять до театрів чи кінотеатрів, малюють картини, читають книги? Правильно, задля того, щоб отримати емоційне задоволення. Тож і першою функцією мистецтва є естетична, тобто всі види мистецтва прищеплюють людині відчуття прекрасного, дарують насолоду. Також із творів мистецтва можна дізнатися щось нове про людей, про світ, історію й культуру, тому можна стверджувати, що до важливих функцій належить і пізнавальна. Виконують мистецькі твори й виховну функцію, бо в них викриваються негативні риси суспільтва, вади людини. Про ці функції людині було відомо від давніх часів – ще грецький філософ Аристотель чітко сформулював їх у своїх теоретичних роботах.

Проблемна бесіда

– Погляньте на картини. Визначте, чи всі функції виконують ці картини. Свою думку обгрунтуйте.

– Прослухайте музичні композиції. Чи всі функції тут наявні? Прокоментуйте.

– Пригадайте художні твори, які ви читали. Розкажіть, як у них були реалізовані функції мистецтва.

Коментар учителя

Література також належить до видів мистецтва. Існує література наукова (твори, у яких наведено визначення, терміни, наукові характеристики різних сфер науки: математики, фізики, історії тощо; до наукової літератури належать підручники, посібники, енциклопедії) та художня. Художня література змальовує життя за допомогою словесно-образних засобів. Художній образ – це створене уявою митця поетичне змалювання подій, людей, явищ, предметів.

Літературна вікторина

До дошки виходять капітани команд і записують по чотири іменники. Завдання для команд – утворити з першим іменником порівняння, з другим – епітетну конструкцію, з третім – гіперболу; з четвертим – метафору.

Бесіда з учнями

– Які види мистецтва вам відомі? Назвіть імена відомих вам митців.

– Чим відрізняється фотографія від картини, а опис історичних подій від опису тих самих подій у художньому літературному творі?

– Чи можна побачити вітер? Як можна відтворити пориви стихії в різних видах мистецтва?

– Доведіть, що література – це мистецтво.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-роздум “Реалізація функцій мистецтва в моєму улюбленому творі”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА