Художній простір трагедії В. Шекспіра “Гамлет”: данське королівство як символ – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (розуміння художнього простору трагедії В. Шекспіра “Гамлет”; усвідомлення головні лінії сюжетного розвитку трагедії; уміння розмірковувати над художньою деталлю; навички виразного декламування; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: уміння критично осмислювати здобуту інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в групі; інформаційну: навички самостійного здобування й систематизування інформації; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; читацьку активність).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет В. Шекспіра, видання його творів, ілюстрації до них, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Виразне читання учнями монологу Гамлета напам’ять.)1

2. Інтерактивний прийом “Запитання – відповідь”

· Що означають для Гамлета слова “Чи бути, чи не бути”?

· Стисло опишіть почуття Гамлета, викладені в цьому монолозі.

· За що картає себе Гамлет?

· Який із перекладів, на вашу думку, найточніше передає стан героя?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Герої п’єси “Гамлет” заглиблюють кожного читача та глядача у свої переживання, біль, втрати… Система образів твору дає змогу якнайкраще розкрити філософські проблеми, закладені в основу твору. Важливо розуміти, що образи, змальовані у трагедії, далеко не однозначні. Кожен герой Шекспіра – окремий світ зі своїми перевагами й вадами. Водночас перед читачем розкривається данське королівство, яке стало своєрідним символом морального занепаду. Трагедія “Гамлет, принц данський” відзначається винятковою глибиною і складністю. Не випадково їй присвячено тисячі наукових досліджень. Поглиблений соціально – психологічний і художній сенс трагедії виявляється в утвердженні необхідності боротьби проти зла, у граничному обуренні проти всього, що спотворює природу людини, позбавляючи її істинної людяності. Також трагедія сповнена роздумами про причини зародження зла в людях. Поміркуймо над цим і ми.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Аналіз образів героїв літературного твору (робота в групах)

· У 3 групах підготуйте відповіді на запропоновані запитання.

Потім запитання й відповіді озвучте перед усім класом.

Запитання

Очікувані відповіді

1-ша група “Король Клавдій та його сутність”

■ Ким насправді був Клавдій?

■ Коли Гамлет остаточно переконався, що слова Привида про злочин Клавдія були правдою?

■ Що думає про свій злочин Клавдій?

■ Чому Клавдій хоче і не може молитися?

Король Клавдій – “кривавий” монарх – тиран. Убив брата, спокусив королеву, має підлі наміри щодо Гамлета. Нікому не вірить, сам розпускає плітки. Обережний, хитрий, розумний, лицемірний. Нечиста совість мучить його, не даючи спокійно насолоджуватися здобутим. Під час вистави, організованої Гамлетом, Клавдій мимоволі видає себе. Король відчуває страшну провину та прагне очиститися за допомогою молитви, сподівається на прощення, але розуміє, що не розкаявся, оскільки не може відмовитися від отриманої влади й королеви

2-га група “Гертруда – справжня королева?”

■ Які моральні якості притаманні Гертруді?

■ Чи справді королева любила свого сина? Чи була справжньою матір’ю?

■ Що відчуває Гертруда під час розмови із сином?

■ Гертруда – спільниця Клавдія?

Гертруда – мати Гамлета, уже за два місяці після смерті короля вийшла заміж за брата чоловіка, але від цього вона не стала менше любити Гамлета, хоча син засуджує її вчинок. Гертруда – розумна, але слабка й безвольна. Стає спільницею Клавдія у цькуванні власного сина. Не знає каяття. Коли вона, випивши отруту, яку Клавдій приготував для Гамлета, переконалася у підступності свого нового чоловіка, то зрозуміла, наскільки її син мудрий і справедливий

3-тя група “Полоній та його родина”

■ Хто й навіщо влаштовує розмову королеви із сином?

■ Яку роль виконує Полоній при дворі?

■ Чому Гамлет убив Полонія?

Полоній – хитрий царедворець, канцлер данського королівства, перебуває на верхівці феодального суспільства. Видає себе за мудреця. Інтриган і лицемір. Шпигує за власними дітьми. У нього все підкоряється розрахунку, він готовий виконати будь-який наказ влади, але завжди пам’ятає про власний зиск. Помирає від руки Гамлета, пійманий на шпигунстві

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Якими були шанси Гамлета на перемогу в боротьбі, яку він розпочав?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Данське королівство в трагедії В. Шекспіра “Гамлет” є втіленням…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти цитатну характеристику образу Гамлета.

_____________________________

Див. додаток до уроку № 17.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Художній простір трагедії В. Шекспіра “Гамлет”: данське королівство як символ – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ